היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 69890
מהם הגורמים לשימוש של סטודנטים בישראל ברשת החברתית פייסבוק.
10,765 מילים (כ-33 עמ'), 47 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69895
העברת שאלון לשלוש עמותות וניתוחי תוכן של 10 מקורות (כתבות, פוסטים וכו').
5,753 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70342
סקירת ספרות וניתוח ממצאי סקר קצר בשאלה: באיזה אופן באה לידי ביטוי פעילות המשתמש בפייסבוק בכל הנוגע לחשיפת מידע אישי?
5,495 מילים (כ-17 עמ'), 28 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 69077
בדיקת התנהגות המשתמשים ביחס לפרסום בפייסבוק.
6,341 מילים (כ-19.5 עמ'), 19 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70033
ניתוח הרשת החברתית בהקשר של יחסי חברה-טכנולוגיה.
2,025 מילים (כ-6 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69215
כיצד בא לידי ביטוי המושג יצרכנות ברשת החברתית הפופולארית Facebook?
8,929 מילים (כ-27.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69166
דיון בסוגיית הזכות לפרטיות בסביבה הדיגיטאלית הגלובלית והתמקדות ב-Facebook.
7,006 מילים (כ-21.5 עמ'), 25 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69813
סקירת ספרות וסקירה של מספר חשבונות פייסבוק.
7,386 מילים (כ-22.5 עמ'), 33 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70749
מהם ההבדלים בשיעור, מהירות ומהימנות המענה בין סקר המועבר בדוא"ל לבין סקר המועבר ברשת החברתית פייסבוק?
6,912 מילים (כ-21.5 עמ'), 25 מקורות, 219.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9