היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 66351
הפטורים ממס רכישה כגון פטור ממס רכישה של עולה וכן של נכים, מכירת מקרקעין לבן משפחה, פטור מהעברה מתאגיד לתאגיד וכו'.
13,015 מילים (כ-40 עמ'), 55 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69868
באילו תנאים עולה הפטור החרדי מהגיוס לצה"ל עם העקרונות הדמוקרטיים?
9,092 מילים (כ-28 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50197
המערכת הנזיקית, מערכת החוזים האחידים, המערכת החוזית,סקירת הפסיקה, סוגית הפטור מאחריות בחוק וסעיף 14.
4,925 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66317
דיון בסעיף 3 לחוק ההגבלים העסקיים אשר קובע רשימה סגורה של פטורים שעליהם אין צורך לבקש אישור.
9,805 מילים (כ-30 עמ'), 54 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63759
טעות בדין וניתוח דוקטרינת ההסתמכות על עצת עורך דין.
23,303 מילים (כ-71.5 עמ'), 100 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 61017
סוגית ועדת-טל והפטור מגיוס בחורי-ישיבות כמקרה מבחן.
9,307 מילים (כ-28.5 עמ'), 71 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62604
פטור לדירות מגורים.
4,751 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 41182
דרכים לפיצול חברות, פטור ממיסים, תנאים לזכאות ועוד.
5,133 מילים (כ-16 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20567
סקירת הוועד ותקנותיו הכלכליות, קבלת החלטות, חלוקת נטל המס, פטור ממס , תעודות אודות נטל המס ועוד.
3,351 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12