היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 32690
כלל המתנגד העיקש.
2,645 מילים (כ-8 עמ'), 15 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 32674
דיון בסוגייה של "ירושת מדינות"- החלפת מדינה אחת ע"י אחרת באחריות לגבי היחסים הבינלאומיים של שטח מסוים.הקמת ישראל כדוגמא.
2,531 מילים (כ-8 עמ'), 13 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 68097
התנהלות המדיניות הסביבתית בישראל בנושא זיהום הים התיכון תוך התייחסות לאמנת ברצלונה.
8,861 מילים (כ-27.5 עמ'), 27 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 20430
תיאור מעמדה המשפטי של ירושלים על פי המשפט הבינלאומי והישראלי, תוך דיון בהתפתחויות שחלו בשני מישורי משפט אלה.
2,165 מילים (כ-6.5 עמ'), 1 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70732
בחינת המשמעות המוסרית של פעולת פרסום המלצות באופן פומבי לכלל ציבור הלקוחות באמצעות כלי התקשורת השונים.
2,300 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 129.95 ₪
עבודה מס' 66798
דיון בשליטתו של צבא כיבוש בשטחים שנכבשו על ידו בהיבט של משפט בינלאומי פומבי.
4,323 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 65093
בחינה משפטית בהקשר של משפט בינלאומי פומבי.
4,367 מילים (כ-13.5 עמ'), 25 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 10246
תנודות בשערי מניות עקב מידע פומבי או חשאי,השפעת פרסום בעיתונות ופרסום דוחו שנתיים + בדיקה אמפירית.
5,751 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60392
סיכום קצר אודות מעמד ירושלים במשפט הבינלאומי פומבי ודעות הרווחות בישראל בנושא.
1,704 מילים (כ-5 עמ'), 15 מקורות, 132.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9