היישום אינו מחובר לאינטרנט

משפט בינ"ל פומבי - ישראל ואמנת ברצלונה, מציאות או חלום?

עבודה מס' 068097

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התנהלות המדיניות הסביבתית בישראל בנושא זיהום הים התיכון תוך התייחסות לאמנת ברצלונה.

8,861 מילים ,27 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

במסגרת עבודה זו נדונו נושאים המהווים את שורשי המנהל והמשפט הסביבתי בעולם ובישראל, וכן בשאלות הקשורות להתנהלות המדיניות הסביבתית בישראל בנושא זיהום הים התיכון, תוך התייחסות לאמנת ברצלונה הבאה להגן על הים התיכון מפני זיהום ע"י נפט ושמנים, שפכים, פסולת מוצקה, כימיקלים וזיהום תרמי.
ישראל הצטרפה לאמנת ברצלונה בשנת 1976 ובמהלך השנים הצטרפה לכל הפרוטוקולים שנערכו בעקבות האמנה. ההצטרפות לאמנה מחייבת את ישראל במישור המשפט הבין לאומי.
בשאלת זיהום הים בישראל נבדוק האם מעניקה המערכת המשפטית לאזרח בארץ את הכלים הדרושים? האם הכין המחוקק הישראלי תשתית תחיקתית כדי לאפשר את ההגנה הנחוצה?
האם בתי המשפט משתמשים בכוח השיפוטי שניתן להם כדי לקבוע נורמות סביבתיות בעת שהחקיקה או המנהל לוקים בחסר? ובעיקר, איזה מקום תופסת האכיפה בנושא זיהום הים בפרט ובנושא איכות הסביבה בכלל.
כפי שיתברר בהמשך, הטענות העיקריות המועלות בעבודה מדברות על זיהום ים מתמשך על כל סוגיו ואכיפה מועטה.
פרק א' עוסק ברקע הסביבתי - המשפטי בישראל של לפני הכרזת המדינה ולאחריו, התמורות החברתיות והמדעיות והמודעות הגוברת לאיכות הסביבה, נגיעה בהקשר הגלובלי ובהקשר הישראלי וכן בתקני הדין הישראלי ובמנהל הציבורי.
פרק ב' עוסק במנהל הסביבתי בעולם וציינו לדוגמא את המדיניות הסביבתית של הולנד.
פרק ג' עוסק בנושא זיהום הים מהו, מהם גורמי הזיהום ומהם מקורות פוטנציאלים לזיהום בים התיכון, הגורמים המעורבים בסוגיה
פרק ד' עוסק באמנת ברצלונה ובפרוטוקולים השונים וכן,הרקע לחקיקה הישראלית למניעת זיהום ים
פרק ה' עוסק בחוקים שנחקקו בארץ בהיתרי הטלת הפסולת לים ובאכיפה.

את הנושא לעבודה בחרנו מכיוון שנושא איכות הסביבה כמדע העוסק ביחסי גומלין בין האדם לסביבתו, מאוד קרוב לליבנו ונושא זיהום הים בישראל בפרט מרתק אותנו מעצם העובדה שלישראל יש בסך הכל רצועת חוף בת 190 ק"מ ועדיין זיהום הים על כל סוגיו מתרחש לנגד עינינו, יום יום, שעה שעה ועל אף החוקים, התקנות והאמנה הבינ"ל, לא נעשה מספיק על מנת לצמצם את הנזקים אשר לחלקם כבר אין תקנה.

חלק מהליך אשרורה של אמנה סביבתית בינלאומית, כרוך גם בקליטתה אל תוך המשפט הפנימי בארץ, על ידי הטמעתה בחוק ישראלי עצמאי. בישראל ניתן להצביע רק על דברי חקיקה ספורים, שהטמיעו אמנות בינלאומיות.
ככל שהעולם נעשה "קטן" יותר, צפוי שהדין הסביבתי ישפיע יותר על מדיניות המדינות. ישראל, כמדינה קטנה בתוך הקהילה הבינלאומית, חייבת להיות קשובה לדין הסביבתי הבינלאומי, ובעת הצורך אפילו להירתם ולהוביל בנושא.

תוכן עניינים
מבוא
א' רקע משפטי בישראל
1. המשפט הסביבתי בארץ לפני הכרזת המדינה
2. תמורות חברתיות ומדעיות ומודעות גוברת להגנת הסביבה
3. ההקשר הגלובלי
4. ההקשר הישראלי
5. תקני סביבה בדין הישראלי
6. המנהל הציבורי בישראל
ב' מינהל סביבתי במדינות בעולם
1. ההתארגנות המנהלית - סביבתית בעולם
2. דוגמת מדיניות סביבתית בהולנד
ג' מניעת זיהום ים ומקורות זיהום
1. מהו זיהום ים?
2. ימים קטנים
3. גורמי הזיהום עיקריים
4. מקורות פוטנציאלים לזיהום בים התיכון
5. גופים המעורבים בסוגיה
ד' אמנת ברצלונה ופרוטוקולים
1. אמנת ברצלונה
2. הרקע לחקיקה הישראלית למניעת זיהום ים
3. אמנות אשר ישראל אינה חתומה עליהן
ה' חוק, היתרים ואכיפה
1. אכיפת החוק והתקנות
2. היתר להטלת פסולת בים
3. עונשים והגנות מיוחדות
4. אכיפה רופפת
ו' יש גם אור בקצה המנהרה - ארגונים ועשייה ברוכה
1. עתירת אדם טבע ודין לבג"צ לשלילת היתר ההזרמה שניתן לשפד"ן וחידוש ההיתר
2. חיפה כימיקלים
3. שפכי העיר עכו
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

נורמות התנהגות או חוקים קדומים, התייחסו לבעיות הסביבה בהתאם לרמת ההבנה דאז, הן מבחינת רמת הזיהום והן מבחינת השפעתו של האדם.
הישוב היהודי בארץ, התנהל בעיקרו לפי קודקס חוקים כתוב, ובו רק התייחסות מעטה לנושאי סביבה.
העותומנים הנהיגו את המג'לה שהתנהלה במתכונת הקוד הנפוליאוני על בסיס החוק המוסלמי, יחד עם השפעות חיצוניות. בין העניינים הנוגעים לסביבה ניתן להזכיר את הבעלות הנפרדת על בניינים ועל עצים שהייתה נפוצה בזמן השלטון העותומני ומקורה במשפט המוסלמי. זכות זאת נזכרת בסעיף 1192 במג'לה. קודקס הקרקעות קובע כי אם יוקמו בניינים ויטעו עצים על קרקע, הם יהפכו לרכוש נפרד מהקרקע והבעלות בה כפופה לזכויות בעליהם.

תגים:

ימים ואגמים · מקורות מים · זיהום חופים · סביבה חופית · סביבה ומשפט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "משפט בינ"ל פומבי - ישראל ואמנת ברצלונה, מציאות או חלום?", סמינריון אודות "משפט בינ"ל פומבי - ישראל ואמנת ברצלונה, מציאות או חלום?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.