היישום אינו מחובר לאינטרנט

אמנות -סחר-בינלאומיות והדרכים לקליטתן במשפט הפנימי של ישראל

עבודה מס' 060309

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

9,832 מילים ,1999

תקציר העבודה:

הערת המערכת: בעבודה איזכורים והערות שוליים רבות אולם היא פורסמה ללא רשימת המקורות.

תוכן
1.מבוא :מגמות חדשות במשב"ל והשפעתן על ישראל

2.הנורמות הבינ"ל
1.נורמות: הסכמים ומנהגים
2.מעמד הנורמות הבינ"ל ביחס לנורמות הפנימיות
3.אמנות דקלרטיביות ואמנות קונסטיטוטיביות
4.אמנות חוזה ואמנות חוק
5.אמנה שמתבצעת מכוחה ואמנה שאינה מתבצעת מכוחה

3. הסדרים חוקתיים בדבר רשויות השלטון המוסמכות לחייב את המדינה באמנות והשפעתן על מעמד האמנות במשפט הפנימי.
1.הצורך בשיתוף הכנסת בכריתת אמנות

4. הדרכים בהן נקלטו אמנות למשפט הישראלי
1.קליטה באמצעות חקיקה ראשית
2.קליטה ע"י חקיקה ראשית שמפעילה אמנות
3.קליטה באמצעות חקיקת משנה
4.קליטה באמצעות פניה לצורך פרשנות

5.דרכים אלטרנטיביות לקליטת אמנות בינ"ל למשפט הישראלי
1.קליטה באמצעות חזקת התאמה למשב"ל
2.קליטה באמצעות ביקורת שיפוטית על הממשל בשטחים
3. קליטה באמצעות הצהרות חד-צדדיות
4. קליטה ע"י אנלוגיה להנחיות מנהליות
5. דרכים לקליטת אמנת ז'נבה
6. קליטה ע"י אנלוגיה לחוזים שלטוניים או הבטחות שלטוניות
7. קליטה כללית תוך שימוש בדוקטרינות הימנעות
8.קליטה ע"י אנלוגיה לחוזה לטובת צד ג'

6.מעמד אמנות בשיטות משפט אחרות
7.מעמד אמנות סחר בינ"ל במשפט הישראלי
8.הדרכים הרצויות לקליטת אמנות סחר אל משפט הארץ

הבעת דיעה אישית

בעבודה זו אבחן את מעמדם המשפטי של אמנות אלה בישראל. לצורך כך אנסה לענות על השאלות הבאות: האם בתי משפט בישראל מכירים באמנות בינלאומיות, ובאמנות סחר בינלאומיות בפרט,כנורמות מחייבות בבתי משפט? האם לפרט בישראל זכות תביעה בבית משפט ישראלי מכוחן?
ומהו מעמדן ביחס לנורמות פנימיות אחרות במשפט הישראלי?
כמו כן, אסקור את הדרכים השונות בהן נקלטו אמנות למשפט הישראלי בפרט אמנות סחר, ואראה דרכים אלטרנטיביות לקליטתן.
נראה כי בתי המשפט בישראל עברו כברת דרך מאז ההלכה הראשונית שקבעה כי אמנות בינ"ל ייקלטו רק עד כמה שהן מתאימות לתנאי הארץ .העובדה כי מנהג נקלט אוטומטית למשפט הארץ אלא אם הוא סותר חוק חרות מחילה דה פקטו אמנות רבות הכוללות מנהגים בינלאומיים מקובלים אל תוך משפט ארצנו .יש להבחין לצורך כך בין סוגים שונים של אמנות ,בעיקר ע"פ הספרות המשפטית,שכן לא כל אמנה תיקלט אל משפטנו ,גם אם היא כוללת מנהגים בינלאומיים.על מנת להביא לקיום מקסימלי של התחייבויות מדינת ישראל ראוי לערב את הרשות המחוקקת בתהליך אישרור האמנה ובקבלתה ע"י המדינה.למעשה,אמנות נקלטו אל תוך משפטנו בדרכים רבות ומגוונות.ישנן אשר נקלטו ישירות ע"י המחוקק,ישנן אשר נקלטו ע"י השר המחוקק חקיקת משנה, ואחרות נקלטו ע"י פרשנות בית המשפט. פרשנות זו הפכה במרוצת השנים ל"חזקת התאמה למשפט הבינלאומי ",אליו שאפו שופטי בית המשפט העליון.מלומדים מציעים דרכים נוספות לקליטת אמנות בינלאומיות אל תוך משפטנו ,כגון אנלגיה להנחיות מינהליות, בחינת המצב המשפטי בשטחים המוחזקים ועוד.
המשב"ל המנהגי נקלט באנגליה ללא כל צורך בחקיקה משלימה. בדומה לדין בארץ, כללי המשב"ל ההסכמי אינם נקלטים באורח אוטומטי אלא דורשים חקיקה משלימה ומפורשת.
לעניין המשב"ל ההסכמי,הפרקטיקה בארה"ב שונה מזו הנוהגת באנגליה.ע"פ ס' 6 לחוקת ארה"ב,אמנות שנכרתו כדין נקלטות אוטומטית לתוך המשפט האמריקאי. עם זאת, סמכות כריתת האמנות מוקנית לנשיא,אך מותנית בקבלת אישור הסנאט האמריקאי ברוב מיוחד. ביה"מ האמריקאיים הבחינו בין אמנות המתבצעות מכוחן לבין אמנות שאינן מתבצעות מכוחן.
ע"פ רוב ההסדרים אשר באמנות סחר בינ"ל אשר ישראל צד להן הוסדרו בחוקי מדינה או בתקנות על פיהם, אך המגוון הרחב של נושאים אשר מוסדרים באמנות אלה מונע קליטת האמנות למשפט הפנימי הישראלי כפי שהוא, שכן חלקם של נושאים אלה מוסדרים כבר בחקיקה ובתקנות.

מקורות:

יפה זילברשץ,"המשפט הבין לאומי במשפט החוקתי",משפט וממשל ד',47-93.
Vienna convention on the law of treaties,1969,U.N.C.L.T.,1st 2nd sessions,official records,289
י' דינשטיין,"אמנות ביןלאומיות",כרך ג',ע"מ 24-34.
אריה רייך,"השפעת הסכם גאט"ט בדבר רכישות ממשלתיות על דיני המכרזים בישראל",מחקרי משפט יב,תשנ"ו עמ' 425.
נתן פיינברג,"אמנות דקלרטיביות ואמנות קונסטיטוטיביות במשפט הבין לאומי",הפרקליט כד(1968)433.
ב' רובין,"אימוץ אמנות בינ"ל למשפט הארץ בידי ב"מ",משפטים יג תשמ"ד 224.

תגים:

אמנה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אמנות -סחר-בינלאומיות והדרכים לקליטתן במשפט הפנימי של ישראל", סמינריון אודות "אמנות -סחר-בינלאומיות והדרכים לקליטתן במשפט הפנימי של ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.