היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 70039
דיון בסכנה שבעריצות הרוב לקיומה של דמוקרטיה ליברלית תוך התמקדות בשני הוגי דיעות בולטים במאה התשע עשרה - מיל האנגלי וטוקוויל הצרפתי.
4,980 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 31032
עלילת דם בהיסטוריה היהודית, אשר ארעה בדמשק בשנת 1840, הרקע, הסיבות, השתלשלות המאורעות והתוצאות בפאן המקומי והעולמי.
3,652 מילים (כ-11 עמ'), 17 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60523
סקירת מספר דרכים וכללים לסכימת ההעדפות וניתוחן, תוך ניסיון לענות על השאלה "מהי הבחירה הנכונה?".
6,248 מילים (כ-19 עמ'), 14 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 67622
סקירה תיאורטית של תהליך העצמת הנשים הנעשה בשנים האחרונות בחברה הדרוזית, תוך התייחסות לדילמות שעולות בעקבות התהליך.
5,434 מילים (כ-16.5 עמ'), 19 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62821
ההבדלים באופן הסיקור התקשורתי על העלמותן של הודיה קדם ונור אבו טיר בעיתון "ידיעות אחרונות" והגורמים לכך.
12,941 מילים (כ-40 עמ'), 28 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 62235
העבודה מתמודדת עם בעיה ארגונית של אילוצים הפוגעים בעבודה היעילה בארגונים בעלי סביבה ניהולית מרובת הפרוייקטים.
4,657 מילים (כ-14.5 עמ'), 5 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66779
בחינת האפשרות לחוקק עוולה כללית "תחרות בלתי הוגנת", כפי שקיים ברוב מדינות העולם.
9,505 מילים (כ-29 עמ'), 70 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63973
הצגת גבריותו של גבר שחור, עולה מאתיופיה, אשר עלה במבצע "משה". השתלבותו (או חוסר השתלבותו) בחברה, הקונפליקטים העולים מהיותו שחור עור בחברה בעלת רוב לבן והשפעתם על עיצוב גבריותו.
10,425 מילים (כ-32 עמ'), 45 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 66580
הצגת הצורך האקוטי לקדם את המגמה לפיה על מנת להרשיע אדם על סמך הודאתו תידרש, על פי רוב, תוספת ראייתית חזקה יותר - מסוג סיוע.
10,939 מילים (כ-33.5 עמ'), 41 מקורות, 410.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13