היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 20630
סקירת חיי העבדים, השוני בחיים החברתיים של הלבנים והשחורים, המאבק לחירות ועוד.
5,093 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69896
כיצד השפיע הקודקס של עבד אל-רזאק אל סנהורי על החוק המצרי?
4,292 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 63357
הקשר הסימביוטי שהיה קיים בין ההיבט הכלכלי וההיבט החברתי של העבדות.
9,473 מילים (כ-29 עמ'), 21 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 63712
ניתוח הסיבות והנסיבות שהביאו לתכנונם בראי מרד נט טרנר.
7,457 מילים (כ-23 עמ'), 26 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 68435
העבודה מתמקדת באחת מדרשותיו של ח'אלד, בין אינטגרציה לאינטרוברסיה ("Between Integration and Introversion").
3,051 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60872
בחינת הגורמים לשינוי, מהות השינוי, ההתנגדות לשינוי, התוצאות, ההתאמות והשיפורים.
2,599 מילים (כ-8 עמ'), 10 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 62121
ניתוח ההצגה בהתבסס על מאמרו של פרופ' דן אוריין.
3,633 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61309
חוקי העבדות בספרים שמות ודברים והשונות שלהם מחוקי המזרח הקדום.
19,474 מילים (כ-60 עמ'), 21 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 65838
עבודה זו תתרכז בשני אנשי צבא אלו ובפעילותם, תוך בחינת המטרות שלשמן נלחמו והנאמנויות השונות שהחזיקו.
8,439 מילים (כ-26 עמ'), 13 מקורות, 229.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18