היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 67994
סייג אי שפיות הדעת- המצב המשפטי בישראל ובחינת סעיף 34ח לחוק העונשין.
8,354 מילים (כ-25.5 עמ'), 25 מקורות, 447.95 ₪
עבודה מס' 69690
בחינה וניסיון לקטלג את "שיקולי הצדק" שיישם בית המשפט בסכסוכים חוזיים, תוך ניסיון למצוא מודל, קבוע או גמיש, ליישום שיקולים אלו.
8,346 מילים (כ-25.5 עמ'), 40 מקורות, 568.95 ₪
עבודה מס' 63759
טעות בדין וניתוח דוקטרינת ההסתמכות על עצת עורך דין.
23,303 מילים (כ-71.5 עמ'), 100 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 67991
בחינת התפתחותו של סעיף 34 יח' לחוק העונשין על גלגוליו השונים.
10,309 מילים (כ-31.5 עמ'), 50 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69654
האם אישה אשר רצחה את בעלה המתעלל, זכאית להפחתה בעונש? מה הוא יחסו של המשפט הפלילי לשוני המגדרי בין גברים לנשים?
13,462 מילים (כ-41.5 עמ'), 83 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67454
סייג ההגנה העצמית במשפט הפלילי, תוך סקירה של המבחנים השונים שנקבעו להחלת הסייג וכן השפעת תיקון 98, על סייג ההגנה העצמית וסקירת המצב כיום.
3,145 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64344
סקירה תיאורטית של תופעת אי הציות לחוק במדינה דמוקרטית. האם יש זכות לכך ואם כן מהם הסייגים. האם מרי אזרחי יכול להיות דבר חיובי ותורם לדמוקרטיה?
8,379 מילים (כ-26 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65149
סקירת מס' גישות מובילות מתקופות שונות, המשקפות את יחס ההלכה לסוגיית ההגנה העצמית, סייגים ופטורים, לצד השוואה והתייחסות מהמשפט הישראלי המודרני.
2,209 מילים (כ-7 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67984
מהו הסיכון הכפול, מהם המקרים שבהם יתקבל, מהו בעצם "אותו מעשה" לעניין סיכון כפול, ומדוע זה סייג לאחריות פלילית.
11,699 מילים (כ-36 עמ'), 45 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10