היישום אינו מחובר לאינטרנט

סייגים לאחריות הפלילית

עבודה מס' 067991

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת התפתחותו של סעיף 34 יח' לחוק העונשין על גלגוליו השונים.

10,309 מילים ,50 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

פרק ו' שבחלק המקדמי לחוק העונשין קרוי "סייגים לאחריות הפלילית". פרק זה כולל מספר הוראות, שככלל, קובעות הגבלות לנשיאה באחריות הפלילית. בהתקיים אחד מהסייגים, לא ישא אדם באחריות הפלילית גם אם מילא במעשיו אחר היסוד העובדתי שבעבירה.

על פי מילון אבן שושן "סייג" מוגדר כ: "...הגבלה, תוספת חומרה שהטילו חכמינו בעניינים שונים לשם יתר זהירות מחטא...".
כותרתו של פרק ו' "סייגים לאחריות הפלילית" מלמדת כי כל ההוראות שבפרק דנות במצבים בהן אדם גיבש אחריות פלילית, כלומר ביצע עבירה, וכעת החוק בא ומסייג אחריות זו אך לא כך פני הדברים. הפרק כולל גם הוראות מסוג אחר. אלו הן הוראות שאינן מקיימות את האחריות לאחר שכבר גובשה אלא שוללת את התקיימות העבירה מלכתחילה. כך הוראת סעיף 34יח - טעות במצב דברים.

אחת הבעיות הקיימות במשפט הפלילי מתהווה כאשר נוצרת אי התאמה בין המציאות לאמונה ובין העובדות להתרשמות האישית של העושה את העבירה. נאשם הטוען לטעות במצב דברים נמצא במצב אובייקטיבי (עובדתי ומשפטי) בו מעשיו מהווים עבירה פלילית, בעוד שעל פי אמונתו והתרשמותו הסובייקטיבית, לא נופל כל פגם במעשיו.

בעבודה זו אתמקד בסעיף 34יח לחוק העונשין - "טעות במצב דברים".
סעיף 34יח מבטא את העיקרון ועל פיו בעבירות שאינן עבירות של רשלנות, דנים את האדם על פי מצב הדברים כפי שדימה אותו ולא על פי מצב הדברים האובייקטיבי.

בשונה מסייגים אחרים, לטעות במצב הדברים יש זיקה מהותית אל יסודות העבירה: כשהאדם טועה בנסיבות הרלוונטיות להתהוות העבירה, אין מתקיים היסוד הנפשי הדרוש כלל, וממילא אין נעשית מלכתחילה עבירה, אלא אם כן מדובר בעבירה של רשלנות. מכאן, שהדיון בסוגיית הטעות במצב הדברים צריך להתקיים תוך התייחסות גם לסעיף 20 לחוק העונשין (חלק מקדמי וחלק כללי), העוסק בצורך במחשבה פלילית.

אבדוק בעבודתי האם הסייג הינו סייג אמיתי או שמא מדומה, כי מקור הספק שאדם אומר שהוא טועה הוא לא היה מודע, וחוסר מודעות מביאה לזיכויו לכן זה לא הגנה בדיוק, לכן סייג זה קרוי "כמעין סייג" שכן הוא שולל את פליליות המעשה מלכתחילה בהיעדר מחשבה.

תוכן העניינים:
מבוא
הסייגים לאחריות הפלילית - כללי
הסייגים לפליליות המעשה
סייגים מסוג "הצדק", "פטור" והאבחנה ביניהם
מעין סייגים לפליליות המעשה
אבחנה בין טעות אי ידיעה ועצימת עיניים
טעות במצב דברים, היבט היסטורי, מאז ועד היום
הגנת הטעות במצב דברים בעבירות של רשלנות ואחריות קפידה
נטל ההוכחה
משפט משווה
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

על פי פרופ' פלר(2), קיימים מספר רבדים בתשתית ליצירת האחריות הפלילית:
הרובד הראשון של התשתית לאחריות הפלילית הינו קיום כשרות פלילית ורצייה, עובר להתנהגות העשויה להצמיח עבירה פלילית. מדובר בציבור האנשים שהם בעלי כשרות פלילית, מבחינת בגרות הדעת ותקינות הרוח ושמעשיהם הם ביטוי של התנהגות ברצייה, שכן מעשיהם של אנשים ללא כשרות פלילית או מעשים שלא עמדה בצידם אפשרות להימנע מהם, אין עליהם אחריות פלילית. מציאות חברתית זו מהווה את הכלל.
הכשרות הפלילית של האדם וההתנהגות מתוך רצייה מהווים נתונים מוקדמים להיווצרות עילה לאחריות פלילית.

תגים:

אחריות עונשין · פלילית · דין

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סייגים לאחריות הפלילית", סמינריון אודות "סייגים לאחריות הפלילית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.