היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 62913
המאבק וההתנגשות בין העובד והמעביד בנושא סודות המסחר מול חופש העיסוק.
9,701 מילים (כ-30 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61707
בסוד שיח , 2003
עיונים בפילוסופיית האדם של בובר בספרו "בסוד שיח".
2,928 מילים (כ-9 עמ'), 1 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60480
סודות מסחריים מול הגבלת חופש העיסוק בחוזה העבודה לאור הפסיקה בעניין צ'קפוינט.
25,288 מילים (כ-78 עמ'), 160 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 68777
דיון בצנזורה הצבאית בישראל והשפעותיה על סיקור פרשת יצה והסרט ממלכת הסוד.
2,265 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62853
רעיון התשובה על פי הרב יצחק הוטנר.
3,751 מילים (כ-11.5 עמ'), 4 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 61594
עבודה העוסקת בשאלה בזכות מה יוחד מקומו של רבי בין שאר חכמים ונשיאים עד שתורתו הפכה שניה לתורת משה.
7,125 מילים (כ-22 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60571
בחינת ההצלחה של קומדיית המצבים "סיינפלד" תוך ניתוח פרקים, מחקר ספרותי והסקת מסקנות הקושרות את סיבת הצלחתה ההיסטרית לעיתוי בו הופיעה.
7,014 מילים (כ-21.5 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69458
מחקר איכותני שבוצע באמצעות תצפיות וראיונות.
15,605 מילים (כ-48 עמ'), 25 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60418
סקירה בסיסית של הנושאים.
3,722 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 167.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13