היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 70040
תהליכי הדמוקרטיזציה שעברה אפריקה עם התמקדות בגל השלישי - קניה וזמביה הם מקרי הבוחן.
7,582 מילים (כ-23.5 עמ'), 18 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 70175
הרקע להקמת הארגון, הרכבו, מנהיגיו, האידיאולוגיה שלו, יעדיו, תגובות השלטון לפעולותיו ההרסניות ועוד.
2,039 מילים (כ-6.5 עמ'), 12 מקורות, 105.95 ₪
עבודה מס' 67633
הפרויקט כולל פיתוח אלגוריתם יעיל למימוש השיטה, סימולציה בתוכנת Matlab למקלט בשיטת OFDM במערכת Beamforming, לשם הערכת ביצועי המערכת ומימושה.
6,274 מילים (כ-19.5 עמ'), 14 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 64982
בחינת ייעודי ומטרות הארגון ובחינת מידת הצלחתו (כישלונו, במקרה זה).
5,281 מילים (כ-16 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67250
בחינת פיתוח מוצר חדש לחברת KLM - עבודה ישירה מול לקוח הקצה.
7,410 מילים (כ-23 עמ'), 0 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60437
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70483
סקירת המהלכים ודרכם של המעפילים בנתיב הייסורים לארץ ישראל.
9,534 מילים (כ-29.5 עמ'), 23 מקורות, 153.95 ₪
עבודה מס' 40408
הרקע באירופה, האינטרסים הבריטיים בא"י-בתחילה המאה(נתיב מסחר, נצרות)באמצעה(דת,הקפיטולציות) ובשלהי המאה.
5,792 מילים (כ-18 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8