היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 63888
מיהם נביאי השקר, מהם הסיבות להופעתם, ומה היה היחס בינם לבין נביאי האמת המיצגים את האל.
5,438 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67348
דמותו של אליהו הנביא, מנהג "הכוס של אליהו הנביא", מנהג פתיחת הדלת וביאת המשיח.
4,978 מילים (כ-15.5 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 10155
סקירת פועלו של אליהו הנביא ואת הקשיים אודותיו בפרקים יז' - יט'.
2,938 מילים (כ-9 עמ'), 2 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64585
בדיקת המשמעויות העולות מהספר לגבי חובת הנביא וחובת הנבואה ומהי משמעות המושג אמונה ובטחון בה'.
10,805 מילים (כ-33 עמ'), 27 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 20457
סקירת פועלו של אליהו הנביא ואת הקשיים בסיפורים אודותיו בספר מלכים א' פרקים י"ז-י"ט, הרקע לתקופה, אישיותו ועוד.
2,927 מילים (כ-9 עמ'), 2 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64851
ביקורת הנביאים כלפי המלך.
8,305 מילים (כ-25.5 עמ'), 27 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61181
מאפייניו של איש האלהים כפי שהם באים לידי בטוי בסיפור אליהו הנביא ואחזיה מלך ישראל (מלכים ב' פרק א).
2,354 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 68545
סקירה היסטורית ובחינת מקומו בשלוש הדתות.
2,757 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62904
12,567 מילים (כ-38.5 עמ'), 28 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21