היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 62643
מחקר באמצעות שאלונים.
4,358 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62037
מחקר הדן בהתמודדות מורים עם בעיות משמעת בכיתות הטרוגניות רגילות בחטיבת הביניים
26,260 מילים (כ-81 עמ'), 95 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61956
מחקר בחינוך הבודק האם הסביבה הפיזית הבית ספרית משפיעה על רמת המשמעת הבית ספרית.
17,629 מילים (כ-54 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61555
תצפית, ראיונות וטיפול בתלמיד כיתה ב' וכן תצפית וכתיבת חוות דעת לגבי התנהגותה החריגה בהפסקות של כיתה ה' המכונה "הכיתה המכה".
12,437 מילים (כ-38.5 עמ'), 30 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62773
איך המשמעת נתפסת או מובנית בתיכון אנקורי, ואיזה סוג יחסים היא מבנה?
10,358 מילים (כ-32 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67658
דיון תיאורטי והצגה וניתוח של 5 מערכי שיעור (חינוך גופני).
8,890 מילים (כ-27.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64780
סקירת ספרות בנושא.
4,120 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 64490
בעיות המשמעת בבתי הספר, דרכי ההתמודדות האופייניות בכיתה, והשפעתן על האקלים הלימודי.
2,131 מילים (כ-6.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69237
סקירה תיאורטית ותיאור מקרה.
4,476 מילים (כ-14 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21