היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63069
רקע היסטורי, הסיבות לשקיעת התנועה ויחס החברה לתנועה.
2,637 מילים (כ-8 עמ'), 18 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 63044
מחקר קצר באמצעות שאלונים.
2,280 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 63072
דיון בנושא ובפסיקה.
5,520 מילים (כ-17 עמ'), 16 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 63099
בחינתם של שלושה איזורים בערים תל אביב, ניו יורק ולונדון.
20,030 מילים (כ-61.5 עמ'), 21 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 63113
יחסי הגומלין שבין חכמים לבין רבי יהודה הנשיא, ובאופוזיציה שקמה לו.
12,634 מילים (כ-39 עמ'), 15 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 63100
התופעה ויחס חכמי הדת אליה.
4,569 מילים (כ-14 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63028
השוואה בין ישראל לצפון אירלנד.
13,097 מילים (כ-40.5 עמ'), 24 מקורות, 687.95 ₪
עבודה מס' 63023
בחינת הסוגייה ובדיקה האם תניות המגבילות את עיסוקו של עובד, על סיבותיהן השונות, ברות תחולה במשפטנו, בתקופה שלפני חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק ולאחריו.
18,648 מילים (כ-57.5 עמ'), 53 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62972
עקרון "התועלתיות", היחס בין הצדק לתועלתיות, הטענות המרכזיות כנגד "התועלתיות", היסוד האליטיסטי בשיטתו מיל, והביקורת על החלוקה בין 'הנעלים' ל-'כסילים'.
3,279 מילים (כ-10 עמ'), 2 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100