היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 62843
כיצד נוצר מצב בו נוכח כל הכוח המערבי שניצב מולו ולכאורה כנגד כל היגיון, לא נסוג מנהיג סרביה מעמדתו והודיע על הסגת כוחותיו מקוסובו.
8,561 מילים (כ-26.5 עמ'), 14 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 60566
התמזגות שתי הגישות להבהרת מסר הבמאי לצורך הצגת המעמדות השונים המאופיינות בבריטניה התאצ'ריסטית.
4,271 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65876
האם מורים מתייחסים בצורה שונה לילדים ממעמדות שונים, אשר רמתם הסוציו אקונומית גבוהה לעומת ילדים אשר רמתם הסוציו אקונומית נמוכה.
6,669 מילים (כ-20.5 עמ'), 32 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63035
מעמדות חברתיים בראי הארכיטקטורה בתקופת טוקוגאווה.
3,471 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64235
המהפיכה הצרפתית כקונפליקט מורכב בין מעמדות, גלגולה והניסיונות שבוצעו לשם יישוב הקונפליקט.
2,821 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50573
האם ניתן להצביע על המאבק המתמיד במהלך ההיסטוריה בין המעמדות כגורם בהתהוות תופעת הטרוריזם.
2,568 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 41600
רקע, דיני טהרה וטומאה, סוגי מקוואות, מקוואות הטהרה בבית המקדש ובתים פרטיים בירושלים ובמקומות ציבוריים, המעמדות והסיבות לפריצת הטהרה.
7,726 מילים (כ-24 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 23009
העיר פירנצה, יחסי הגומלין בין בעלי העושר לאוכלוסיה, בנק מדיצ'י והמעמדות.
4,647 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 20929
2,156 מילים (כ-6.5 עמ'), 2 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13