היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 60230
מחקר זה בא לבדוק האם קיימים הבדלים בין בעלי דפוסי ההתקשרות השונים בהתמודדם עם מטלה קוגניטיבית המלווה בגורם לחץ יומיומי.
7,416 מילים (כ-23 עמ'), 45 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 67967
השפעת המצב הרגשי הנתון על זיהוי פנים במטלת היכר.
3,175 מילים (כ-10 עמ'), 29 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70627
ניתוח הארגון והתייחסות להתמודדתו עם אי וודאות. (מטלת קורס)
1,884 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 67815
שלוש מטלות שבוצעו בנושא.
3,596 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70221
דיון באמירה: "פדרציה אירופית היא היעד הרצוי או היעד הסופי של פרויקט האינטגרציה האירופית".
1,212 מילים (כ-3.5 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 67906
הגורמים המשפעים על דרכי פתרון בעיות אצל ילדים ומספר אסטרטגיות לביצוע המטלה.
2,276 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 70216
השוואה בין שני יצירות שנכתבו בעיר יפו: 'קזבלן' ו'תמונות יפואיות' תוך התייחסות למפה הפוליטית בישראל באותה העת.
1,313 מילים (כ-4 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 10391
בדיקה תיאורטית ואמפירית של הישגי התלמידים בכיתות הגבוהות ובבתי הספר היסודי.
4,236 מילים (כ-13 עמ'), 14 מקורות, 155.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8