היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 50945
דיון במושג משבר מטבע תוך סקירה היסטורית של משברי מטבע בעולם, מודלים שונים של משברים ובחינת המשק הישראלי.
12,286 מילים (כ-38 עמ'), 11 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62165
הערך האומנותי וההשפעות התרבותיות על המטבעות.
6,598 מילים (כ-20.5 עמ'), 14 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69275
בחינת חוויותיה הרגשיות של אישה עם לקות למידה, באמצעות ראיון.
4,850 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69447
התייחסות ל- IAS 40 ולמיסים הנדחים, מכשירים פיננסים, הטבות לעובדים, מטבע פעילות ועוד.
5,460 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68800
בחינת דמותה של ברזיל כמדינה מקבלת סיוע תוך התמקדות בעיקר בסיוע הכלכלי המוזרם אליה החל משנות התשעים מגופים כלכליים בינלאומיים כמו הבנק העולמי וקרן המטבע העולמית.
2,741 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50755
האתגרים שמציבה התופעה בפני משטרי זכויות אדם, הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית.
2,561 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50198
סקירה היסטורית, סל המטבעות,השער היציג,פיחות ואינפלציה ופערי הריבית
12,147 מילים (כ-37.5 עמ'), 14 מקורות, 373.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7