היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 41566
הצגת הדעות השונות בנושא, גישתו של גידנס ודיון במחלוקת בין השניים.
2,352 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65860
מהי הטרדה מינית, מה הוביל להסדרת "תופעה" זו בחוק פלילי, מהן השלכותיה של ההסדרה בזירה החברתית- ציבורית- פוליטית, והאם השיג החוק את מטרותיו.
11,365 מילים (כ-35 עמ'), 41 מקורות, 402.95 ₪
עבודה מס' 68858
בחינת השלכותיו של חוק טל על האזרחות הישראלית.
10,493 מילים (כ-32.5 עמ'), 10 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62793
דעת הקהל הישראלית כגורם משפיע על החלטות הממשלה בזמן המלחמה.
5,644 מילים (כ-17.5 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41163
מגילת שיר השירים והמחלוקת על פירושו, ופירושי פסוקים בשני הפרקים תוך התייחסות למחלוקת.
7,492 מילים (כ-23 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 63205
היבטים היסטוריים, האספקטים הפילוסופיים והלוגיים הקשורים להתכתבות, והשלכות הפיזיקה המודרנית על הנושאים המרכזיים השנויים במחלוקת.
13,878 מילים (כ-42.5 עמ'), 49 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 41191
הגדרת ההפרעה, נקודות המחלוקת, הפרעות ראשוניות ושיטת הטיפול.
1,970 מילים (כ-6 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40541
העובדות-אמנת לונדון, המשפט ופסקי הדין, המחלוקת, משפטם של הס ופריצשה וניתוח עובדות אלה לאור המחקר.
3,771 מילים (כ-11.5 עמ'), 17 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 21551
סקירת מקרי מחלוקת, שהתערבות ביהמ"ש הביאה לעיצוב חיינו האתיים תוך הצגת נושאים כגון חופש העיתונות, פרטיות ועוד.
3,895 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 156.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12