היישום אינו מחובר לאינטרנט

גורמי הסכמיות ומחלוקת במלחמת ההתשה

עבודה מס' 062793

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דעת הקהל הישראלית כגורם משפיע על החלטות הממשלה בזמן המלחמה.

5,644 מילים ,16 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א' - דמוקרטיה ופוליטיקה
פרק ב' - הדמוקרטיה הישראלית במלחמות
פרק ג' - עמדות ביחס לשאלת מלחמה בישראל
פרק ד' - מלחמת ההתשה
סיכום
ביבליוגרפיה

החל מחודש מרץ 1969 ועד לחודש אוגוסט 1970, התרחשו בישראל אירועים ביטחוניים-צבאיים
בחזית המצרית. בחזית זו התנהלו קרבות בין הצבא המצרי לצ.ה.ל (תקופה שתקרא להלן:
מלחמת ההתשה). החזית העיקרית במלחמה זו הייתה החזית הדרומית - גדות תעלת סואץ.
בחודש מרץ 1969, פתחה מצרים במלחמה נגד ישראל המטרה להתיש את כוחות צ.ה.ל הנמצאים
בגדה המזרחית של תעלת סואץ ולהכשיר בכך את התנאים לחצייתה1. תפיסת הביטחון של ישראל
הלמה את גישתה האקטיבית-צבאית, חלקית, של מפלגת העבודה. על כן נוכח יוזמתה הצבאית של
מצרים הייתה מטרתה של ישראל לסכל את ניסיונות המצרים להתיש את כוחות צ.ה.ל וכן למנוע
מהמצרים לכפות על ישראל נסיגה מקווי הפסקת האש2. בהתאם למטרת הסיכול רצו מעצבי
השמירה על הביטחון למנוע התדרדרות למלחמה כוללת ולהסתפק באמצעים צבאיים מוגבלים
נראו הכרחיים ומספיקים להחזקת כוחות צ.ה.ל בקווי הפקת האש. עקב המטרות, הן מהצד
הישראלי והן מהצד המצרי, התחוללה מלחמה מוגבלת ביעדים צבאיים, בגזרה מוגבלת של לחימה
והיקף כוחות שנטלו בה חלק.

במחקר שלפנינו ננתח את גורמי ומאפייני ההסכמיות והמחלוקת, במהלכה של מלחמת ההתשה
בקרב הציבור הישראלי. כל זאת ביחס לשאלות של שלום ומלחמה מתוך מגמה להסיק מכך לגבי
מאפייני דעת הקהל והיותה גורם משפיע על השלטון.
בציבור היהודי בישראל קיים קונסנסוס בסיסי ביחס לסוגיות הבאות: הכרח וצדקת קיום
המדינה היהודית בא"י, כדאיות וחשיבות התהליך הדמוקרטי בתוך המדינה, הכרח של הפעלת
הצבא בתגובה לאפשרות מוחשית ביותר להשמדה, התיישבות בגבולות הקו הירוק, הצורך
בקליטת עליה, שמירת הזיקה ליהדות התפוצות ושמירה של הזיקה בין מדינת ישראל לתרבות
היהודית.
עבודה זו בוחנת את המאפיינים של הסכמיות ומחלוקת אשר באו לידי ביטוי בדעת הקהל
הישראלית במלחמת ההתשה. הייתה זו המלחמה הראשונה בה הופיעו סימני מחלוקת, בעיקר
בקרב קבוצות חוץ-פרלמנטריות וא-פוליטיות. היו אלה קבוצות בלתי מאורגנות של אזרחים.
בפעם הראשונה העזו להביע בפומבי דעות כנגד מלחמות - שחיטה של פרה קדושה. אנשים החלו
להביע הסתייגות ולשאול שאלות לגבי מלחמת ההתשה, החלו להביע ספקות לגביה מבחינת
מלחמה שאינה הכרחית - מלחמת יש ברירה. הובעה אפילו קריאה רמה שיש צורך לחתור להגיע
להסכמי שלום עם מדינות ערב. היו אף כאלה שקראו, "חי שמים", לוויתורים בכדי להשיג הסכם
שלום.
היה זה תחילתו של תהליך, שצבר תאוצה ובא לידי ביטוי בצורה של בולטות רבה יותר במלחמת
יום הכיפורים (1973) ומלחמת שלום הגליל ( 1982).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. הצהרתו של גמל עבדל נאצר, נשיאה של מצרים, עם סיום דיוני מפלגת שהשלטון במרץ 1969, הארץ,
31.3.1969 עמ' .1
2. ע"פ: אבא אבן באסיפת בחרות מטעם המערך, הארץ, 17.8.1969 עמ' 5, וכן נאומי גולדה מאיר, רה"מ
ב5.6.1969 ואבן במרכז מפא"י, תיק 23/69, כרך א', עמ' .3-18

מקורות:

ברזילי, גד. (1987) דמוקרטיה במלחמה: עמדות והשתתפות פוליטית של הציבור, ירושלים.
רב אלוף. (מיל) בר-לב, חיים (תשל"ט) "תולדות מלחמת ההתשה, מלחמת אלף הימים" בתוך: אנציקלופדיה לצבא וביטחון, עריכת משרד הביטחון, מהדורת ספריית מעריב, ת"א.
דיין, משה. (תשל"ז) אבני דרך - אוטוביוגרפיה. מהדורת ידיעות אחרונות, דביר. ת"א.
הורוביץ, ד. (1984). "התפיסה הישראלית של ביטחון לאומי (1948-1972)" בתוך: בנימין נוינברגר (עורך) דיפלומטיה בצל העימות.
קיס נעמי, (עורכת), דעת קהל, תעמולה ופוליטיקה, (ירושלים)
רבין, יצחק. (תש"מ) "מלחמת ההתשה", פנקס שרות, מהדורה שניה, ספריית מעריב, ת"א.
מיקוניס, שמואל, (1969), בסער התקופות, הוצאת הועד המרכזי של מק"י.
ריבלין, ג. א.אורן (1982) (עורכים), יומן מלחמה, כרך ב' (משרד הביטחון), עמ' 509-605
Graham, G.J. (1984). "Consensus" in G. Sartori (Ed) Social Science Concepts.
Grossman, C. (July 1969), "Our own Values in Danger", New Outlook, Vol. 12, No. 5-6. Pp.
Kerheid, V (1972) Anthony Eden and the Suez Crisis of 1958. Pp. 188-339
Muller, J. (1973) War President and Public Opinion. Pp. 42-168
Mehlman, I. (January 1970). "There is an Alternative", New Outlook, 13, No. 1. Pp. 28-42.
Pursiman, R. "Adjustment and War Bereavement - Some Consideration", British Journal of Medical Psychology.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גורמי הסכמיות ומחלוקת במלחמת ההתשה", סמינריון אודות "גורמי הסכמיות ומחלוקת במלחמת ההתשה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.