היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 69698
כיצד הדמוקרטיה מסייעת לחברה מודרנית.
1,355 מילים (כ-4 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50780
'החולה המיידי חשוד באהבה' - על מציאות, דמיון וכדומה בסרטים "החשוד המיידי" ו"חולה אהבה בשיכון ג'".
3,251 מילים (כ-10 עמ'), 3 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 10175
סקירת השפעת התקשורת הגלובלית על החברה הישראלית, הערכת תפקיד גורמי התקשורת העולמיים, אינטרנט ועוד...
4,091 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60414
הצגת שלושה ערכים מרכזיים למערכת החינוך בעידן זה.
4,292 מילים (כ-13 עמ'), 22 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61220
בחינת הקשר בתקופת הפיכתה של תורכיה למדינה חילונית-מערבית.
4,882 מילים (כ-15 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61598
ניתוח נארטיבה אישית והסתכלות מנקודת מבט פילוסופית.
2,744 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68862
מאקספרסיוניזם לניאו-אקספרסיוניזם: תמורות באמנות הגרמנית במאה העשרים
3,245 מילים (כ-10 עמ'), 6 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63650
מאפייניה והשפעותיה תוך ניתוח תשדירי בחירות של . 1996
2,966 מילים (כ-9 עמ'), 5 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 65352
השפעת הפרישה מהעבודה על חייו של הקשיש
3,929 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26