היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 65222
בדיקת ההשערות על הקשר בין תפיסתן הסובייקטיבית של נשים לקיום אפלייתן לרעה בארגון הנבדק לבין שביעות רצונן ושחיקתן בעבודה כגורמים משפיעים על ביצועיהן. (בבנק טפחות ובנק המזרחי)
9,732 מילים (כ-30 עמ'), 29 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62511
איזה סגנון ניהול משפיע לרעה על עזיבת העובדים ובאיזו מידה?
11,118 מילים (כ-34 עמ'), 23 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 65162
האם התקשורת היתה אובייקטיבית, האם היתה התעלמות ממידע או ניצול לרעה של כוח התקשורת, וזאת בכל הנוגע לעניין עיסקת עד המדינה.
6,606 מילים (כ-20.5 עמ'), 24 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65032
האם יש נכון בקביעה הטוענת כי לניקוטין אכן יש השפעה רעה על איכות שנתם של אנשים מעשנים, והאם הם בכלל מודעים שקיימת השפעה כזו.
7,758 מילים (כ-24 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50897
בחינת זכויות הפרט דרך הצגת המדיניות הקיימת בנושא מניעת השימוש לרעה בסמים על פי פקודת הסמים המסוכנים.
13,502 מילים (כ-41.5 עמ'), 11 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 68039
כיצד השפיעו מסקנות ויישום הועדה על שינויים לטובה ולרעה בכלכלה הישראלית, תוך התייחסות לדעות של בכירים במשק לגבי הצלחת/כשלון יישום המסקנות.
13,866 מילים (כ-42.5 עמ'), 12 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 67109
דיון בשאלה האם יש מקום להכיר בטיעון המבקש לבטל כתב אישום מחמת ניצול לרעה של כוח התביעה.
11,625 מילים (כ-36 עמ'), 64 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69752
דיון בטענה כי ניתן להבחין בשינוי לרעה שחל באופן בו מוצגים עורכי-הדין בסרטים.
9,206 מילים (כ-28.5 עמ'), 19 מקורות, 544.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8