היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 32
עבודה מס' 69417
דיון ביכולת של ניהול ידע באופן יעיל בתוך החברה הרב לאומית להקנות יתרון תחרותי.
4,375 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60798
הגדרת המיליטריזם והזהות הלאומית ובחינת הקשר בין שני המושגים.
8,164 מילים (כ-25 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50945
דיון במושג משבר מטבע תוך סקירה היסטורית של משברי מטבע בעולם, מודלים שונים של משברים ובחינת המשק הישראלי.
12,286 מילים (כ-38 עמ'), 11 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68805
הסכסוך בקשמיר כמקרה בוחן לההבדלים בין תרבויות שונות כאלמנט מפתח לניהול ופתרון הסכסוך.
8,293 מילים (כ-25.5 עמ'), 17 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 61846
סקירת מדיניות החוץ הרדיקלית של משטר הבעת' השני בעיראק.
10,400 מילים (כ-32 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63974
הקשר וההשפעה בין התרבות למדיניות ניהול משאבי אנוש של חברות רב-לאומיות יפניות.
3,817 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66260
כיצד מבנה הבעלות ואופן העברת ידע משפיעים על הצלחת מיזם בין-לאומי בסין.
7,655 מילים (כ-23.5 עמ'), 15 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 66219
האם גלובליזציה פועלת להגביר ההשפעה של הבדלים תרבותיים על מבנה הסמכות של תהליך קבלת החלטות בחברות הרב-לאומיות, או שמא מנטרלת אותה?
5,551 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63278
4,601 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 32