היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 61195
סקירת קליטתה של העלייה מרוסיה וההתייחסות אליה לאחר הפיגוע, תוך התייחסות למאמרים עיתונאיים.
5,791 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65304
ניתוח מודל קליטתה של ההגירה מברה"מ-לשעבר בהתאם לשלושת המודלים המקובלים: הטמעה, כור היתוך ופלורליזם.
8,006 מילים (כ-24.5 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 60560
בניית הכור, יכולת ייצור הכנת הפצצה ויחסים בינלאומיים כמניע להפצצת הכור העיראקי.
5,585 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 20216
סקירת תהליך קבלת ההחלטות שהובילו להפצצת הכור, נשק גרעיני ואיומו, הרדיקאליות העיראקית, קבלת ההחלטות אצל בגין ועוד.
6,900 מילים (כ-21 עמ'), 20 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20453
הצגת תהליכי קבלת ההחלטות אצל בגין מעלייתו לשלטון ועד מלחמת לבנון תוך בדיקת השפעת השואה על הפצצת הכור העירקי.
5,199 מילים (כ-16 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50925
מניעי הקמת הכור, תהליך קבלת ההחלטה על הפצצתו והתגובות שבאו לאחר פעולה זו.
12,155 מילים (כ-37.5 עמ'), 21 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62568
נייר מטה המוגש לדיון של מועצת המנהלים של כור להערכת ביניים של האסטרטגייה הנוכחית של הקונצרן.
10,438 מילים (כ-32 עמ'), 6 מקורות, 344.95 ₪
עבודה מס' 63767
היבטים שונים של כוח מיקוח על המשא ומתן לסיום שביתת כורי הפחם בבריטניה 1984.
5,657 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66496
האם סיכן הכור העיראקי, אוסיראק, את הביטחון הלאומי הישראלי, היציבות האזורית והגלובלית.
10,901 מילים (כ-33.5 עמ'), 38 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21