היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 61278
בחינת תפיסתו של ברלין עפ"י המאמר "שני מושגים של חירות".
2,021 מילים (כ-6 עמ'), 1 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61213
המתת חסד , 2001
סוגי החירות של ישעיהו ברלין וההגדרות שלה, הצטלבות ההגדרות עם מושג המתת חסד ועד כמה קיימת פגיעה בחירות האדם בהקשר לנושא זה.
3,854 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 10307
משבר ברלין 1949 תוך התייחסות והשוואה אמפירית למשבר 61. בחינת התיאוריה של ניהול קונפליקטים בין לאומים.
4,771 מילים (כ-14.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 33119
המטאפורה (או מטאפורות) בפרק א' בספר ישעיהו (פסוקים 26-21), כאמצעי תוכחה חברתית של תושביה ומנהיגיה של ירושלים על ידי הנביא.
3,435 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 68520
פיתרון הפרדת הדת מהמדינה לתפיסתו של ישעיהו לייבוביץ
4,536 מילים (כ-14 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70698
בחינת טענותיו של ליבוביץ להפרדה בין דת ומדינה.
5,568 מילים (כ-17 עמ'), 10 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 63892
בחינת מספר שאלות העולות מן הנבואה.
8,620 מילים (כ-26.5 עמ'), 39 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 31509
שאלת הדת והמוסר, יהדות הומניזם ואנברסליזם, הדמוקרטיה בזיקה ליהדות, יחודו של עם ישראל וגאולתו.
3,149 מילים (כ-9.5 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 21253
ניתוח פרשנותו של שד"ל לפרקים אלא תוך בדיקת הסתמכויותיו על פרשנים אחרים מבחינת לשון, תורת ההגה, פירוש ועוד
4,954 מילים (כ-15 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15