היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 50785
הניתוח הפיננסי, דוח רווח והפסד, קוסמטיקה של מאזנים, ניתוח דוחות כספיים, תזרים מזומנים ומודל אלטמן.
3,101 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66128
בחינת התהליכים ושיטות התקצוב באור הכלכלה העכשווית וכן את מערכות המידע המשמשות לצורך תהליך תכנון התקציב
2,006 מילים (כ-6 עמ'), 8 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68046
סקירת מידת ואמצעי השימוש של החברה במידע פיננסי.
4,006 מילים (כ-12.5 עמ'), 23 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68127
ניתוח נושא רכש חומרי גלם בחברת XXX תוך ניתוח תהליך קבלת החלטת הרכישה ותרומת מערכות המידע להצלחת תהליך זה.
4,408 מילים (כ-13.5 עמ'), 25 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70516
הצעת מחקר.
4,326 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 10453
מהו מלכ"ר, צורת ניהול ספרי החשבונות שלו, דיווחים שוטפים וההגיון מאחוריהם כולל נושא המיסוי של מלכ"ר ומע"מ.
3,417 מילים (כ-10.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67931
בחינת המסגרת המושגית של שווי ההוגן, אופן היישום ודווח באמצעות דוגמאות, וביקורת של שווי הוגן.
14,497 מילים (כ-44.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68275
תיאור פעילות החברה, ניתוח SWOT ומאיצי דרך.
5,173 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68334
ניתוח והערכת שווי לחברה, כולל המלצה על שיטת ניהול חדשה.
3,146 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16