היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 33347
תיאוריות בענין תפקידי המנהל, ניתוח הארגון והמלצות.
1,407 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 40511
החלל הפיזי והחלל הקוגניטיבי, סוגי תיאטרון (ממית, קדוש, מחוספס ומיידי) ודיון נרחב בהצגה "המהברטה".
6,454 מילים (כ-20 עמ'), 6 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 41049
מיתוס-רקע כללי, חללי מלחמה כערך מוסרי, אנתולוגיה כבסיס נורמטיבי והמיתוס כערך פולחני.
3,372 מילים (כ-10.5 עמ'), 24 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 41089
הנצחת חללי קהילית המודיעין, חשיבות המיתוס המונצח, משוואת פולחן\מדינה, הנופלים כגיבורים ואנדרטאות זיכרון.
7,907 מילים (כ-24.5 עמ'), 25 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41313
טכניקה, טקסטורה, קומפוזיציה, ארגון, חלל ותנועה.
3,245 מילים (כ-10 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60124
ניתוח המחזה 'שיץ' לחנוך לוין בדגש על זמן, חלל, חפצים ותמטיקה, ניתוח ההפקה הראשונה, בחינת המחזה כסאטירה ע"פ ניתוח זה.
3,887 מילים (כ-12 עמ'), 0 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60780
חלל טורס , 1998
בדיקת הפוטנציאל העסקי של תכנית "מסע בין כוכבים" לתיירות חלל.
25,100 מילים (כ-77 עמ'), 30 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 60837
על ההבדלים בדינמיקה, בדפוסי המשולשים הרומנטיים, בדמויות וכן בחלל ובזמן.
7,877 מילים (כ-24 עמ'), 20 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 63205
היבטים היסטוריים, האספקטים הפילוסופיים והלוגיים הקשורים להתכתבות, והשלכות הפיזיקה המודרנית על הנושאים המרכזיים השנויים במחלוקת.
13,878 מילים (כ-42.5 עמ'), 49 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23