היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת שווי לחברת "חלל תקשורת" נכון ל- 31.12.2009

עבודה מס' 068551

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הערכת שווי מתודולגיית ה- DCF לחברת חלל תקשורת הנסחרת בבורסה בת"א.

19,177 מילים ,8 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

חלל תקשורת בע"מ נוסדה ביום 25 ביוני 1989 כחברה פרטית בישראל ובפועל החלה בפעילות בשנת 1992. ביום 9.3.2005 הפכה החברה לחברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה, ספקית שירותי לווין ישראלית, עוסקת במתן שרותי תקשורת לוויינית על ידי שיווק והחכרת מקטעי חלל של לווייני תקשורת ללקוחותיה המשמשים לצרכי תקשורת טלפונית וקליטת שידורי טלוויזיה בישראל, ארה"ב ואירופה. מקטעי החלל אותם משווקת החברה הם של הלוויינים עמוס 2 ועמוס 3 אשר בבעלותה ושל הלוויין עמוס 5i אשר לחברה זכות שימוש בלעדית בו. כמו כן החברה חתמה על הסכמים לרכישת הלוויינים המצויים בבנייה - הלוויין עמוס 4, שצפוי להיות משוגר בשנת 2012 והלוויין עמוס 5, שצפוי להיות משוגר בשנת 2011.

מטרת העבודה הייתה להעריך את שווי חברת חלל, שהינה חברה בורסאית בהתבסס על מודל ה- DCF שנלמד בקורס הערכת שווי. העבודה כוללת מידע שהתקבל מאנשים בחברה, בתי השקעות, ניתוח דוחות כספיים ועוד.

העבודה עוסקת בכל השלבים אשר נדרשים ממעריך שווי בבואו להעריך את שווי החברה, כאשר לחברת חלל יש ערך מיוחד והוא שכל לווין שברשותם הינו מעין יחידת רווח והפסד נפרדת.

הערכת תחזית תזרים המזומנים של החברה בוצעה בהתחשב בלוויינים הקיימים ובלוויינים העתידים עמוס 4 (צפוי להיות משוגר ב- 2012), עמוס 5 (צפוי להיות משוגר ב- 2011) ועמוס 6 (צפוי להיות משוגר בשנת 2013).
תחזית תזרים המזומנים המפורטת בוצעה עד לסוף חיי הלוויין עמוס 6, מחצית שנת 2028 שמבחינתו מהווה את סוף חיי החברה, בתוספת של חצי שנה המייצגת את זמן פירוק החברה. התחזית בוצעה בצורה מפורטת (ולא לתקופה של 10 שנים) מאחר ולא קיים תזרים מייצג של החברה, וזאת מהסיבה שהתשלומים בגין הלוויינים הם מהותיים ומשתנים באופן ניכר לאורך השנים וכך גם תשלומי האג"ח. כמו כן, בסוף תקופת התחזית בוצעה הערכה של התזרים הנובע מפירוק החברה.
הערכת שווי זו נעשתה מנקודת ראותו של משקיע מבוזר, הקובע את שיעור התשואה הנדרש על פי הרגישות העסקית של פעילות החברה לסך פעילות השוק, המשפיעה על עושרו הכולל של משקיע זה. הערכת שיעור ההיוון בוצעה על פי מודל ה- WACC.

תוכן העניינים:
פרק 1 - תמצית מנהלים
פרק 2 - הסביבה העסקית של החברה
פרק 3 - ניתוח הדוחות הכספיים ההיסטוריים של החברה
פרק 4 - תחזית תזרימי המזומנים וההון החוזר
פרק 5 - הערכת שיעור ההיוון
פרק 6 - הערכת שוויין של האופציות ואג"ח להמרה שהונפקו על ידי החברה
פרק 7 - סיכום הערכת השווי
פרק 8 - ניתוחי רגישות
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

לצורך הערכת שווי מניות החברה בוצעו השלבים הבאים:
היוון תזרים המזומנים כפי שחושב בפרק 4 אשר הביא לשווי נוכחי של פעילות החברה. משווי זה הופחת סך שווי החוב הפיננסי של החברה, נטו, לקבלת שווי האקוויטי של החברה. שווי זה כולל בתוכו שלושה מרכיבים: שווי אופציות סדרה 5, שווי זכות המרה למניות של אג"ח סדרה ב' ו- ג' (ראה פרק 6) ושווי המניות הרגילות.
לאחר מכן ביצוע חישוב שווי האופציות וזכות המרת האג"ח על פי מודל S&B , כאשר לבסוף סך שווי החברה הינו התוצאה של התחשיב הבא: שווי תזרים תפעולי (FCF) פחות שווי חוב פיננסי נטו של החברה ועוד שווי נכסים עודפים.

תגים:

הערכת שווי · מנהל עסקים · תואר שני · חלל תקשורת · עבודת סימנריון · חשבונאות · DCF · דוחות כספיים · מניות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת שווי לחברת "חלל תקשורת" נכון ל- 31.12.2009", סמינריון אודות "הערכת שווי לחברת "חלל תקשורת" נכון ל- 31.12.2009" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.