היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 50921
סקירת מחקרי חלוץ שעסקו בתופעה ובחינת האפשרות לאתר את הילד הדפרסיבי והקשר למשפחה.
4,218 מילים (כ-13 עמ'), 28 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62457
סקירה היסטורית של בניית המסילות בא"י ובחינת השפעת בניית מסילות הברזל על ההתיישבות היהודית בא"י מהעלייה השניה ועד העלייה החמישית.
9,176 מילים (כ-28 עמ'), 33 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63370
ההבדלים בעיצוב דמות הגיבור בספרות הילדים בין דור החלוצים לדור הצברים.
2,800 מילים (כ-8.5 עמ'), 16 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67233
בחינת ההשערה כי הרמטכ"ל דן חלוץ פעל במלחמת לבנון השנייה שלא ע"פ המחשבה הצבאית התיאורטית.
3,925 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68063
סקירת תקופת העלייה השנייה דרך עיניהן של שתי חלוצות בנות עלייה זו: שרה מלכין ותחיה ליברזון.
5,066 מילים (כ-15.5 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20713
פועלה של תנועת החלוץ, התארגנותה, האידיאולוגיה שהניעה אותה, מאמצי העליה והפעילות בשנות המלחמה, הפילוג ולאחריו.
3,130 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 23080
העבודה טוענת, על סמך תיאוריות בנושא ההגירה, כי שההבדל העיקרי הוא במניעים הלאומיים-אידיאולוגיים של המתיישבים.
7,366 מילים (כ-22.5 עמ'), 34 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 32676
השוואה בין "מעגלות" של מלץ ל"מקום אחר" של מלץ. דיון במקומו של הקיבוץ והאידיאולוגיה שלו ביצירות.
7,457 מילים (כ-23 עמ'), 14 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 20106
ניתוח מאמר הדן בתפיסם האידאולוגית והחינוכית של מייסדי הקיבוץ הדתי תוך בחינת הסיבות והאידאולוגיה מאחורי רצונם של יהודים לעלות לארץ.
2,444 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 143.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9