היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 66512
מהו הדין המצוי בישראל לגבי מיסוי הכנסתם של בני זוג ומהו הדין שראוי כי יהיה בישראלי בדבר מיסוי הכנסתם של בני זוג.
12,052 מילים (כ-37 עמ'), 93 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 63276
בעקבות ועדת בזל . 2
5,653 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61030
האם רכיב העמלות בשכרו של עובד מכירות, ייכלל בשכר הקובע לצורך חישוב דמי המחלה?
1,480 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 60787
תרגיל במימון- בחירה בין פרויקטים שונים תוך חישוב מחיר ההון ע.נ.נ ש.ת.פ והסברתו.
3,023 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 60438
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67807
חישוב הערך של הפירמה על-ידי ביצוע פעולות ניהוליות.
5,740 מילים (כ-17.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64445
סקירת השיטות השונות של מדידת העוני וביצוע חישוב לפי אחת השיטות - שיטת לוח הרגישות של בומן (Buhmann).
4,611 מילים (כ-14 עמ'), 16 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 69624
דיון בנושא "מסחר של גזי חממה" ומחקר כמותי שכולל חישוב טווח המחירים של מכסת זיהום.
23,369 מילים (כ-72 עמ'), 20 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 64733
ניתוח דו"חות כספיים של חברת אסם, ניתוח הסביבה העסקית של החברה לעומת המתחרה עלית, חישוב וניתוח יחסים פיננסים וביצוע הערכת שווי לחברת אסם.
13,705 מילים (כ-42 עמ'), 4 מקורות, 724.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24