היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת שווי של חברת גיבור ספורט

עבודה מס' 050627

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור החברה, מדיניות הדיבידנד, ניתוח פעילות הדיבידנד, חישוב מחיר רכישה פוטנציאלי והתועלת שניתן להפיק.

4,012 מילים ,5 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הערכת שווי של גיבור ספורט

תוכן עניינים
תיאור החברה
מדיניות הדיבידנד הנהוגה בחברה
ניתוח פעילות הדיבידנד בחברה
חישוב מחיר רכישה פוטנציאלי
* ניתוח דוחות פיננסיים
*מאזן
* דו"ח רווח והפסד
* תזרים מזומנים
* ניתוח טקטי ומגמות
* יחסים פיננסיים
* סיכונים עיסקיים
* סיכונים תפעוליים
* חישוב מחיר ההון ( (WACC
* הנחות עבודה לשימוש במחיר ההון
* חישוב ערך החברה לפי ערך שרידים מתזרים מזומנים
* חישוב ערך החברה לפי ערך שרידים מחישוב המכפיל
*חישוב ערך החברה לפי ערך שרידים השווי הנכסי
* שווי החברה הריאלי
תועלות שניתן להפיק
ביבליוגרפיה


תיאור החברה
החברה נתאגדה בישראל לפי פקודת החברות ביום 27 במאי 1958 כחברה פרטית מוגבלת במניות
בשם ציון חברה לטקסטיל בע"מ. ביום ה3 - בינואר 1994 הפכה החברה לציבורית וביום 3 בינואר
1999 שונה השם לשמה הנוכחי.
בשנים האחרונות מצב החברה היה בכי רע שכן מיום 20.1.97 ועד יום 10.4.97 פעלה החברה תחת
צו הקפאת הליכים ובפיקוח נאמן . החל מיום 21.4.97 פעלה החברה במסגרת כינוס נכסים זמני -
מפעיל .
ביום 18.9.97 לאחר שהחברה הגיעה להסדר עם נושיה אישר בימ"ש את ההסכם שהוגש על ידי
החברה והבהיר כי החברה ממשיכה לעבוד תחת כינוס נכסים זמני . רק כעבור יותר משנה ביום
27.12.98 בוטל צו הכינוס הזמני מעל כיתפי החברה .
(עד ליום 31.12.1999 השלימה כבר החברה את כל חובותיה לנושיה ואין נגדה תביעות) מצבה של
החברה לווה בהפגנות וברעש תקשורתי גדול תוך חשש כבד לפיטורי העובדים .
מאז הקמתה ועד לחודש אפריל 1997 עסקה החברה בשתי פעילויות עיקריות. הראשונה, ייצור
מוצרי טריקו וייצואם לרשתות קמעוניות בארה"ב ובאירופה ומכירות עודפים בישראל, והשניה,
מכירת שירותי צביעה ואשפרה ליצרנים מקומיים.
ביום 5.11.98 נחתם הסכם בין החברה לבין גיבור ספורט אחזקות ( חברת האם של החברה ) לפיו
הועברה כל הפעילות של גיבור אחזקות בתחום עיצוב , ייצור ושיווק של גרביים . לרבות רכוש
קבוע , ציוד , מכשירים , הסכמים , התקשרויות ומוניטין וכן את כל המידע הטכני הנדרש לייצור
כולל שיטות רשימת לקוחות רשימת ספקים מחירונים מידע פיננסי וכו' .
ההעברה נעשתה בהתבסס על הערכת שווי הפעילות ליום 30.6.98 בגובה של 58000, אלפי שקלים
(+5% - ) ( כ63319, - אלפי שקלים לפי חישוב של שקל 31)..12.99
התמורה לרכישת המלאי הנה 11372, אלפי ש"ח (נומינלי) בתוספת מע"מ .
נכס המקרקעין שבקריית שמונה נמכר לחברה בתמורה ל 8000, אלפי שקלים .
התמורה הועברה לגיבור אחזקות באמצעות 33822,261, מניות במחיר נומינלי של 1.7385 ש"ח
בהקצאות פרטיות .
החל מחודש מאי 1997 החלה החברה לעסוק בעיקר בצביעה ואשפרה של בדים סרוגים ובמתן
שירותי סריגה וגזירה של בדים עבור לקוחותיה (בנוסף לפעילות מצומצמת בייצור מוצרי טריקו).
נכון למועד התשקיף עיקר פעילותה של החברה הינה בעיצוב, ייצור ושיווק של גרבי ספורט וגרביים
אופנתיים לגברים נשים וילדים ללקוחות בישראל ובחו"ל ובעיקר ייצור גרבי ספורט עבור חברות
גדולות בחו"ל ( כגון: נייק, אדידס ואסיקס) תחת שם המותג של אותם לקוחות. מרבית תוצרתה
של החברה ב99 - כ91% - מהכנסות החברה הם ממכירות לחו"ל בעיקר לאירופה . לחברה אין
הסכמים ארוכי טווח לאספקת מוצרים ללקוחותיה .
החברה מושפעת ממגמת ירידה של מחירי מוצריה אשר מלווה בגידול בכמויות המוצרים הנמכרות
ונערכת להגדלת הקיפי הייצור אם באמצעות ציוד ומכונות ואם באמצעות רכישת כושר ייצור
במפעלים אחרים בין בארץ ובין בחו"ל . לחברה פעילות נוספת של מתן שירותי סריגה ובתחום
הצביעה, אשפרה וגזירה, אשר בוצעה ע"י החברה גם קודם ליום 1 בינואר 1999 (הוא מועד העברת
הפעילות מגבור אחזקות לחברה) ואשר היקפה אינו בעל השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של
החברה. וכן ממש לאחרונה בנובמבר 99 הוקמה חברת בת בשותפות עם גילון הלבשת ספורט
שתעסוק בתחום הלבשת הספורט .
נכון להיום מנהלת החברה מו"מ עם צד ג' (בעל הזיכיון לשיווק כל מוצרי נייק בישראל) להקמת
חברה משותפת שתעסוק בשיווק (לגיבור ספורט יהיה בשלב ראשון ככל הנראה רק %20 ממניות
החברה אם זו תוקם ) .


ביבליוגרפיה
1. זהר פלדבוי, דוחות כספיים קריאה וניתוח, פז.
2. רטנר אהרון, יסודות המימון, 1997, המכללה למנהל.
3. תשקיף חברת גיבור ספורט (1999 ) ספריית הבורסה לניירות ערך.
4. אינטרנט אתר אנליסט און ליין.
5. אינטרנט אתר ביזנס פורטל.

מקורות:

זהר פלדבוי, דוחות כספיים קריאה וניתוח, פז.
רטנר אהרון, יסודות המימון, 1997, המכללה למנהל.
תשקיף חברת גיבור ספורט (1999 ) ספריית הבורסה לניירות ערך

תגים:

דוחות · מאזן · פיננסי · ניתוח · רווח · חברה · והפסד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת שווי של חברת גיבור ספורט", סמינריון אודות "הערכת שווי של חברת גיבור ספורט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.