היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 61086
חשיבות רווח והפסד לארגון (תרגיל(
1,734 מילים (כ-5.5 עמ'), 5 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 60395
בניית תקציב לשנת 2002 תוך כדי התמקדות על ההכנסות הצפויות ובהנחות סבירות על מנת להגיע לגורמים שיחליטו מהי רמת ההכנסות הצפויה בתקציב .
2,870 מילים (כ-9 עמ'), 2 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 62520
בחינת הממצאים מדו"ח רווח והפסד של המפעל ובחינת החלופות.
2,150 מילים (כ-6.5 עמ'), 3 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 64347
מחקר זה בוחן את המידה בה משקיעים תופסים דיווח על רווחים כבעלי ערך אינפורמטיבי.
5,422 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69619
ניתוח דוחות כספיים של החברה (מאזן, רווח והפסד ותזרים מזומנים) ל-3 שנים והשוואה לחברת "דן".
10,590 מילים (כ-32.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66022
סקירת ספרות למושגים בחשבונאות פיננסית וניהולית וניתוח פיננסי של חברת MFI ע"ב דוחות רווח והפסד ומאזן החברה.
4,056 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60375
הרווח וההפסד של המדינה בכניסתה לאיחוד אירופה.
1,620 מילים (כ-5 עמ'), 9 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 50785
הניתוח הפיננסי, דוח רווח והפסד, קוסמטיקה של מאזנים, ניתוח דוחות כספיים, תזרים מזומנים ומודל אלטמן.
3,101 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68028
ניתוח הדוחות הכספיים הכוללים ארבעה מאזנים ושלושה דוחות רווח והפסד.
12,989 מילים (כ-40 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15