היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 70396
האם עקרון המידתיות מיושם במלואו בהחלטת בג"ץ בדבר חוקיות גדר ההפרדה ואופן הבחינה של תוואי הקמתה?
9,831 מילים (כ-30 עמ'), 17 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 62441
יתרונות וחסרונות בבחירות דרך האינטרנט.
8,035 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 63644
דיון באי הבהירות, אי הנגישות ו"אי הידידותיות" של החוק.
9,983 מילים (כ-30.5 עמ'), 47 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 69906
סקירה של ארבעה מאמרים ושל מספר חנויות מוסיקה מקוונות.
5,497 מילים (כ-17 עמ'), 11 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 67184
אפשרויות ההעסקה החוקיות והבלתי חוקיות של העובדים במספר מדינות באירופה ובישראל תוך התייחסות לדילמה המוסרית העומדת בפני המעסיקים.
6,408 מילים (כ-19.5 עמ'), 37 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66508
ניתוח החוקיות המוסרית של השימוש בסמים קלים.
4,361 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64688
האם קיימת חוקיות מסוימת בעושר ובמגוון מיני הצומח במדרונות צפוניים ובמדרונות דרומיים גם בערוצי נחלים מקבילים
2,495 מילים (כ-7.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63815
חוקיותה בארץ ובעולם.
8,094 מילים (כ-25 עמ'), 43 מקורות, 507.95 ₪
עבודה מס' 61421
עבודה הבוחנת את תקני הביקורת "סדירות" ו"חוקיות".
6,103 מילים (כ-19 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17