היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 60565
התייחסות לזיקה הרבה הקיימת בין החברה לבעלי מניותיה והאופן בו הדבר מתבטא במיסוי החברה והכנסות הבעלים והן לחלוקת הדיווידנדים לבעלי המניות בחברה.
7,269 מילים (כ-22.5 עמ'), 11 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 65720
שיטת המיסוי ותוצאותיה, תכנוני המס האפשריים והבעיות שעורר תיקון 32
8,059 מילים (כ-25 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62297
היכן עובר הגבול בין הזנחת המשפחה לבין פיתוח הקריירה.
10,029 מילים (כ-31 עמ'), 56 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 68566
דיון בדילמה שאיתה נאלצת להתמודד האישה בחברה המודרנית - יציאה לעבודה ופיתוח קריירה ועצמאות כלכלית מול הטיפול בילדים ובמשק הבית.
7,668 מילים (כ-23.5 עמ'), 17 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67787
מחקר בתחום הפסיכולוגיה הבין תרבותית, שבוצע באמצעות שאלונים וניתוחם.
21,410 מילים (כ-66 עמ'), 39 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70256
טיפול במקרה של דיכאון אחר לידה.
3,778 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66896
בדיקת העמודות באמצעות שאלונים שחולקו ל-115 נבדקים ממין זכר, אשר נדגמו מקרב אוכלוסיית ילידי הארץ ואוכלוסיית העולים החדשים.
21,402 מילים (כ-66 עמ'), 45 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69316
ניתוח הסדרות "אהבה מעבר לפינה" ו"ימי חיינו".
7,327 מילים (כ-22.5 עמ'), 6 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67528
תיאור מאפייני המחלה והתמקדות בשני השלבים הראשונים בהתמודדות-הפסיכולוגית-המשפחתית עם המחלה.
3,593 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11