היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 40
וטכניקה
עבודה מס' 66345
הצגת טכניקות לניהול מלאי ולניהול קיבולת.
2,979 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66378
כשלים בחברה וההתמודדות עם קשיים בניהול היומיומי של החברה.
3,668 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62279
הטכניקה, הקומפוזיציה, ארגון היצירה, אור, תנועה, פרספקטיבה, נושא היצירה, האמן ותקופתו.
2,000 מילים (כ-6 עמ'), 6 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 62281
ניתוח שתי היצירות תוך פירוט הטכניקה, הקומפוזיציה, ארגון היצירה, אור, תנועה, פרספקטיבה, נושא היצירה, האמן ותקופתו; והשוואה בין היצירות.
2,798 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61837
מהן הטכניקות הבימתיות שבאמצעותן מעביר המחזאי מסרים שונים לקהל, הצגת שני מחזות כדוגמא.
6,069 מילים (כ-18.5 עמ'), 4 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61783
שיטות הניהול שעל "אינבנסיס" לשקול במהלך תהליך השינוי.
3,027 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61017
סוגית ועדת-טל והפטור מגיוס בחורי-ישיבות כמקרה מבחן.
9,307 מילים (כ-28.5 עמ'), 71 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61222
שימוש בטכניקות ניהול לבחירת אסטרטגיה בארגון העוסק במערכות וידאו.
2,542 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 66601
תהליך הייצור (לפי שבעת המופלאים), גורמי הייצור המעורבים בו ובעיות פוטנציאליות העלולות לפגום בתהליך הייצור התקין.
2,158 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 40