היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 40209
מידת השינויים האידיאולוגים וההתארגנות הפוליטית של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה בשנים 1948 - 1993.
5,422 מילים (כ-16.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68825
סקירת השינויים שחלו בהתארגנות העובדים מלפני הקמת המדינה ועד לשנים אחרונות, תוך התייחסות לשינויים במדיניות הממשלה.
7,125 מילים (כ-22 עמ'), 30 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67379
באיזה מידה מעצב בגץ את הזכות להתאגדות כזכות חברתית?
7,550 מילים (כ-23 עמ'), 26 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70128
כיצד התארגנותם ופעילותם של איגודים מקצועיים משפרת את מצבם של מהגרי העבודה (העובדים הזרים) בישראל?
3,618 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62247
בחינת שתי התארגנויות אזרחיות בכפר.
6,975 מילים (כ-21.5 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66796
התערבות המדינה בסכסוך עבודה והאם התערבות זו מהווה פגיעה בזכות ההתארגנות של העובדים השובתים.
2,504 מילים (כ-7.5 עמ'), 17 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 64749
ניתוח התארגנותה ותפקודה מחדש בישראל כקולקטיב מול החברה המקומית בארץ.
7,478 מילים (כ-23 עמ'), 18 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 69511
דפוסי ההתארגנות הפוליטית במגזר הערבי, התמורות בכלכלת הערבים ותחושת הזהות של החברה הערבית בישראל.
9,135 מילים (כ-28 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66829
בחינת ההשערה כי משטר המבוסס על תהליכים דמוקרטיים ששואף להסכמה רחבה מגדיל את השתתפות האזרחים בפוליטיקה הלא פורמלית אך מקטין התארגנויות ארגונים לשינוי חברתי פוליטי.
7,022 מילים (כ-21.5 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18