היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60293
הצגת התפתחות הקולנוע כהתפתחות של שפה, והדגמה על הסרט "חלון אחורי".
2,039 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 60306
התרכזות באלמנט השפה, ובצורה הייחודית שכל אחד מהם עיצב אותה (תרגיל).
1,449 מילים (כ-4.5 עמ'), 6 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 60358
9,596 מילים (כ-29.5 עמ'), 8 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60394
בחינת הרטוריקה הפוליטית בישראל לפי שלושה נאומים.
7,497 מילים (כ-23 עמ'), 14 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 60238
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 60236
תוכנית בשפת C מחשבת ומדפיסה באופן רקורסיבי את כל תמורות של קלט.
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 51089
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 51090
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60149
סקירה תיאורטית הבוחנת את ההבדלים שבין שפתן של הנשים לזו של הגברים וכיצד עובדה זו משפיעה על התקשורת שלהם עם קהלים שונים.
3,010 מילים (כ-9.5 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100