היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 67262
בדיקת ההבדלים בהרגלי הקריאה של בנים ושל בנות.
3,850 מילים (כ-12 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 50207
שיטת השיווק, התנהגות הצרכן, מודל התנהגות גירוי-תגובה, השפעת הקבוצה, מסגלי חידושים ותרגום הרגלי צריכה ליצירת רווחים.
3,880 מילים (כ-12 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 41601
רקע תיאורטי ונתונים, הצגת המחקר, מבנה ארגוני של האזורים (קרית שמונה ואילת), סקר נופשים והרגלי נופש ומסקנות והמלצות לשת"פ אזורי
22,301 מילים (כ-68.5 עמ'), 29 מקורות, 445.95 ₪
עבודה מס' 61171
בחינת הקשרים בין משתנים המשפיעים על החלטת הקנייה ברכישת מוצרי צריכה.
3,334 מילים (כ-10.5 עמ'), 0 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61636
4,950 מילים (כ-15 עמ'), 7 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64669
סקירת השינויים שחלו בהרגלי הקנייה של הצרכנים והעסקים והאם שיווק מקוון ע"פ דרישה (E-mail opt-in) יעיל יותר מהשיווק הישיר.
12,295 מילים (כ-38 עמ'), 25 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65391
בחינת החיברות של ילדים באמצעות הארוחות המשותפות בגן הילדים.
5,585 מילים (כ-17 עמ'), 21 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68751
תכנון סקר בנושא הרגלי קריאה להנאה בקרב אוכלוסית ילדים בב"ס יסודי
3,998 מילים (כ-12.5 עמ'), 21 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 41025
רקע כללי, מזרח אירופה כמוקד משיכה תיירותי, אתרי מרפא במזרח אירופה, הרגלי התיירות של הישראלי בתחילת שנות ה-80 ותוצאות מחקר.
4,822 מילים (כ-15 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18