היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60516
האם חל שינוי ממשי במידת ההגנה על זכויות האדם בישראל כמדינה דמוקרטית בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק?
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65411
בחינת מעמדם הבינלאומי של גבולות מדינת ישראל מתוך הקונטקסט של הגורמים המשפיעים על קביעת גבולותיה של מדינת ישראל.
12,150 מילים (כ-37.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60548
הצגת הערבי בספרות הילדים כסמן למעמדה של ישראל באיזור וליחסיה עם המדינות השכנות בעולם הערבי בכלל.
9,437 מילים (כ-29 עמ'), 29 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60569
גרינלנד כמקרה מבחן רצוי מול מדינות דמוקרטיות אחרות.
7,932 מילים (כ-24.5 עמ'), 35 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60586
עימות החברה הישראלית והמציאות בה היא מתקיימת מול אידיאות של טרום המדינה.
10,123 מילים (כ-31 עמ'), 24 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65407
המלך פייצל אבן סעוד ותפקידו בבנית המדינה הלאומית העיראקית
3,196 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60511
פוקו על המודרניזם והמדינה המודרנית הדגמת טענותיו דרך היחס שלו לנאציזם וביקורת על טענותיו של פוקו.
5,142 מילים (כ-16 עמ'), 6 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 60424
בחינת הסימפטומים של התופעה והצגת ההמלצות המובאות בדוחות המבקר (החל מדוח 39).
11,760 מילים (כ-36 עמ'), 27 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 60485
חלוקת רשיונות נמהרת אל מול אזלת יד הרשויות הממלכתיות ביצירת הסדרים חוקיים נאותים להבטחת איכות הסביבה ובריאות הציבור- אספקטים משפטיים וכלכליים.
13,444 מילים (כ-41.5 עמ'), 25 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100