היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60412
האם השסע העדתי-דתי שלתוכו קמה לבנון היווה גורם מכריע במלחמת האזרחים בשנת ,1975 או שמא גורמים אחרים?
6,033 מילים (כ-18.5 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65015
האם מדינת ישראל מפותחת או מתפתחת? האם נתונים כלכליים גרידא יכולים להעיד על רמת ההתפתחות של מדינה?
10,495 מילים (כ-32.5 עמ'), 19 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 65042
סקירת נושא קלפי המיקוח בישראל בעיניים משפטיות, והשלכת נושא זה על מעמדה של הדמוקרטיה במדינתנו.
6,371 מילים (כ-19.5 עמ'), 15 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 60424
בחינת הסימפטומים של התופעה והצגת ההמלצות המובאות בדוחות המבקר (החל מדוח 39).
11,760 מילים (כ-36 עמ'), 27 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 60485
חלוקת רשיונות נמהרת אל מול אזלת יד הרשויות הממלכתיות ביצירת הסדרים חוקיים נאותים להבטחת איכות הסביבה ובריאות הציבור- אספקטים משפטיים וכלכליים.
13,444 מילים (כ-41.5 עמ'), 25 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60375
הרווח וההפסד של המדינה בכניסתה לאיחוד אירופה.
1,620 מילים (כ-5 עמ'), 9 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 60335
הקשר בין מספר המובטלים לכמות המיסים במדינה.
1,568 מילים (כ-5 עמ'), 0 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 60220
בחינת המצב והעלאת הטענה כי בניגוד למטרתה המוגדרת, במקרים רבים מופעלת הצנזורה גם כאשר אין המדובר בסכנת פגיעה בביטחון המדינה.
8,449 מילים (כ-26 עמ'), 14 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60221
יחסי שתי המדינות ינותחו במסגרת עקרונות היסוד של המערכת הבינלאומית.
6,297 מילים (כ-19.5 עמ'), 14 מקורות, 126.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100