היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60511
פוקו על המודרניזם והמדינה המודרנית הדגמת טענותיו דרך היחס שלו לנאציזם וביקורת על טענותיו של פוקו.
5,142 מילים (כ-16 עמ'), 6 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 60498
"נאמנות מסתור" במדינת ישראל לאור הדין בארה"ב ובאנגליה
4,717 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 65407
המלך פייצל אבן סעוד ותפקידו בבנית המדינה הלאומית העיראקית
3,196 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65411
בחינת מעמדם הבינלאומי של גבולות מדינת ישראל מתוך הקונטקסט של הגורמים המשפיעים על קביעת גבולותיה של מדינת ישראל.
12,150 מילים (כ-37.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60516
האם חל שינוי ממשי במידת ההגנה על זכויות האדם בישראל כמדינה דמוקרטית בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק?
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60490
האם יש לחייב את נשיא המדינה לפרסם את הנימוקים שהביאו אותו להוציא כתב חנינה לעבריין
2,368 מילים (כ-7.5 עמ'), 18 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60485
חלוקת רשיונות נמהרת אל מול אזלת יד הרשויות הממלכתיות ביצירת הסדרים חוקיים נאותים להבטחת איכות הסביבה ובריאות הציבור- אספקטים משפטיים וכלכליים.
13,444 מילים (כ-41.5 עמ'), 25 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65015
האם מדינת ישראל מפותחת או מתפתחת? האם נתונים כלכליים גרידא יכולים להעיד על רמת ההתפתחות של מדינה?
10,495 מילים (כ-32.5 עמ'), 19 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 60412
האם השסע העדתי-דתי שלתוכו קמה לבנון היווה גורם מכריע במלחמת האזרחים בשנת ,1975 או שמא גורמים אחרים?
6,033 מילים (כ-18.5 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100