היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61248
עבודת מחקר הבודקת את הקשר בין המשתנים בקרב עובדי בנק הפועלים.
14,848 מילים (כ-45.5 עמ'), 83 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61342
רבי דב בער מבוליהוב- תאור חייו ופועלו.
3,072 מילים (כ-9.5 עמ'), 0 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 61422
בחינת השיטה הניהולית בה פועל ביה"ח כרמל בחיפה.
4,550 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60954
סקירה תיאורטית ומחקר שבוצע באמצעות שאלונים.
12,834 מילים (כ-39.5 עמ'), 58 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60943
העבודה בוחנת את ניתוח העיסוק שבוצע, שיטות ההערכה, מקורות גיוס עובדים ומציעה גישות חדשות לאימוץ.
4,435 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60801
בדיקת המופעים של הצורות 'קטל' ו'יקטל' בשני הספרים במטרה לבדוק האם התורה נכתבה בשפה מדוברת או שמא עריכתה הינה באופן שאינו כרונולוגי.
6,320 מילים (כ-19.5 עמ'), 10 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 66157
מחקר על עובדי סניפי בנק הפועלים, לגבי הפקידים בדרג הביניים.
9,932 מילים (כ-30.5 עמ'), 52 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67265
ניתוח של הגורמים הפוליטיים, הגורמים החברתיים-כלכליים והגורמים התרבותיים והאידיאולוגיים, ביניהם פועלו של קמאל אטאטורק.
2,763 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 66049
יחסי גומלין מפלגת הפועל המזרחי כמרכז משנה למרכז על פי דגם מרכז ופריפריה בתקופת המנדט
5,682 מילים (כ-17.5 עמ'), 8 מקורות, 119.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100