היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 38
עבודה מס' 66265
מחקר ביוגרפי על פעולותיו של מסאלי חאג' והשפעתו על המאבק ההיסטורי לעצמאות באלג'יריה בראשית שנות העשרים ועד שנות השישים של המאה העשרים.
5,969 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65071
הערכת השפעת הטכנולוגיה המתפתחת על מעמדן של הנשים בארה"ב בשנות העשרים והשלושים.
7,109 מילים (כ-22 עמ'), 23 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 20114
בדיקת הקשר בין הנשים לטכנולוגיה, האם הטכנו' עזרה להן להתפתח, כולל בדיקת התהליך בארה"ב בשנות ה-20 וה-30.
7,145 מילים (כ-22 עמ'), 23 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 50503
עבודה זו בוחנת מי מבין שתי התנועות הללו הצליחה יותר בהשגת מטרותיה.
1,895 מילים (כ-6 עמ'), 8 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 69703
סקירת שנות הכיבוש של קוריאה על ידי היפנים.
4,030 מילים (כ-12.5 עמ'), 17 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60664
עבודה זו מעלה את הטענה כי השימוש בסמים, כהתנתקות מחברה שהסתאבה, אינו שונה מסוגים אחרים של תרבות.
7,158 מילים (כ-22 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60835
גישתו האידיאית של אצ"ג, כפי שבאה לידי ביטוי בשירים ובפואמות המופיעים בשלושת הספרים המאוגדים בכרך הראשון של אצ"ג - כל כתביו (תשנ"א).
8,098 מילים (כ-25 עמ'), 27 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66498
מהן הסיבות להתפתחותן של תנועות הרפורמה בכווית בין השנים 1930-1938?
4,449 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40294
5,472 מילים (כ-17 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 38