היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 62374
חשיבותה של רכבת העמק בפיתוח וביסוס היישוב היהודי בארץ מעת הקמתה ועד לדעיכתה.
5,774 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66720
ניתוח בעלי העניין בפיתוח תיירות בעמק החולה, מתנגדים לפיתוח, בעד הפיתוח, השלכות והבטים נוספים.
6,989 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61892
השפעתה של רכבת העמק על הכלכלה וההתיישבות היהודית בא"י 1905-1948.
8,141 מילים (כ-25 עמ'), 27 מקורות, 599.95 ₪
עבודה מס' 61723
בחינת השירותים הניתנים לקשישים במגדל העמק.
3,090 מילים (כ-9.5 עמ'), 2 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70473
בחינת הפוטנציאל הגלום בקידום התיירות החקלאית בעמק המעיינות.
5,282 מילים (כ-16.5 עמ'), 28 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 31266
סקירת הגישות השונות כלפי ההיסטוריוגרפיה היהודית וניתוח הכרוניקה.
2,410 מילים (כ-7.5 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50497
סקירת תהליך תכנון משאבי האנוש תוך התייחסות למודל של גלוברזון וכרמי (1982)
3,843 מילים (כ-12 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64437
בחינת מערך השירותים על רקע אופיו של האיזור.
4,078 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 63408
ניתוח הארגון והצעת פתרון לירידה בהיקף הקניות.
4,441 מילים (כ-13.5 עמ'), 20 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13