היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65890
יחסי הכנסיה עם הממשל בפולין, תוך התמקדות בתקופת המשטר הקומוניסטי
7,082 מילים (כ-22 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65903
ניתוח של מצבה הנוכחי של החברה (2007) והמלצות מעשיות לאסטרטגיה עתידית
8,165 מילים (כ-25 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65885
הקשר בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות, שביעות רצון ומחוייבותם לחברת סמוראי בע"מ.
4,434 מילים (כ-13.5 עמ'), 47 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65886
הקשר בין שחיקה, שביעות רצון וכוונת עזיבה בחברת דני רן בע"מ. (הצעת מחקר)
3,939 מילים (כ-12 עמ'), 24 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 65931
הקשר בין יציאה לחופשה לבין לחץ ושחיקה בעבודה בקרב עובדי חברת עמיאל ענבר תיירות בע"מ
10,133 מילים (כ-31 עמ'), 32 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65900
בחינת הלוחמה הפסיכולוגית שהפעילו מדינות הקואליציה וארצות הברית כלפי הצבא והעם העירקי.
6,709 מילים (כ-20.5 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65928
בחינת אפשרות של חדירה לפינלנד עם חברה ישראלית KP Electronic Systems Ltd.
7,596 מילים (כ-23.5 עמ'), 23 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61358
סקירת היסטורית וראיונות עם נשות הקהילה.
11,346 מילים (כ-35 עמ'), 8 מקורות, 351.95 ₪
עבודה מס' 61364
חיזוי באמצעות ראיונות עם מומחים (שיטת .( Delphi
2,888 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100