היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 62121
ניתוח ההצגה בהתבסס על מאמרו של פרופ' דן אוריין.
3,633 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66248
הרקע והמניעים להקמת העיר רמלה ע"י סלימאן בן עבד אלמלכ במאה ה-8, מרכיבים עירוניים בבנייתה והסיבות שהביאו לדעיכה במאה ה-11.
3,679 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61717
בחינת הריבוי הטבעי במצרים משנת 1954 - שנת עלייתו של עבד-אל-נאצר ועד היום.
5,810 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63288
בחינת הנושא בהתייחס למושגים "שעבוד" ו"עבדי אוצר".
4,492 מילים (כ-14 עמ'), 6 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 63357
הקשר הסימביוטי שהיה קיים בין ההיבט הכלכלי וההיבט החברתי של העבדות.
9,473 מילים (כ-29 עמ'), 21 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 64163
נבואתו של ישעיהו תוך התמקדות בפרקים נ"ו-ס"ו תוך התייחסות לנושאים שונים, כמו: צום, ירושלים, נחמה, העבד.
9,528 מילים (כ-29.5 עמ'), 17 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 63712
ניתוח הסיבות והנסיבות שהביאו לתכנונם בראי מרד נט טרנר.
7,457 מילים (כ-23 עמ'), 26 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 61309
חוקי העבדות בספרים שמות ודברים והשונות שלהם מחוקי המזרח הקדום.
19,474 מילים (כ-60 עמ'), 21 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 65838
עבודה זו תתרכז בשני אנשי צבא אלו ובפעילותם, תוך בחינת המטרות שלשמן נלחמו והנאמנויות השונות שהחזיקו.
8,439 מילים (כ-26 עמ'), 13 מקורות, 229.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16