היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 32524
סקירת הנושא תוך התייחסות למקומו של מאכס מאנדלשטם, מאמריו ומכתביו.
6,049 מילים (כ-18.5 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 32753
5,288 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68603
ניתוח המו"מ על פי התיאוריות השונות.
4,249 מילים (כ-13 עמ'), 7 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 10141
סקירת מועצות מקומיות וההסתדרות כמקדמות את הפועלים לאור השינויים החלים כיום בהסתדרות ובמשק.
1,716 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20806
סקירת רקע תיאורטי בנושא, הצגת חסרונות ההסתדרות כאירגון עובדים, השלכות פסק דין עמית, יחס בית המשפט לאירגון העובדים ועוד.
7,725 מילים (כ-24 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 23025
בדיקת הנושא בבית נבחרי ההסתדרות תוך התייחסות לשיטת ניהול האיכות הכולל, מטרות הניהול והאתיקה.
5,068 מילים (כ-15.5 עמ'), 14 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 33109
החינוך במושבות, הסתדרות המורים, החינוך העברי הכפרי ועוד.
12,100 מילים (כ-37 עמ'), 22 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 62808
סקירת עמדות המעסיקים, ההסתדרות והממשלה.
6,412 מילים (כ-19.5 עמ'), 31 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 63620
אסטרטגיות וטקטיקות במשא ומתן בין משרד האוצר להסתדרות הרפואית בזמן "השביתה הגדולה" בשנת 2000.
8,073 מילים (כ-25 עמ'), 40 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10