היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 31
עבודה מס' 51058
תיאור המחלה, ההשלכות הפסיכולוגיות של אוטם שריר הלב, גורמי סיכון התנהגותיים ופסיכולוגיים ודרכי טיפול.
5,704 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60373
הקמת אתר היכרויות באינטרנט, תוך תשומת לב לסביבה העסקית, בדיקת המתחרים וההוצאה הכספית הכרוכה בהקמה.
11,463 מילים (כ-35.5 עמ'), 27 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 50291
הצגת הארגון, מודל ערך מוסף, טבלת סיכום ערך ללקוח, בעיות והצעות לפתרון לפי מודלים וגישות שונות.
4,133 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 50290
תמצית מנהלים, מטרות ויעדים, השפעת בעלי העניין על תפקיד המנהל והמלצות לקשרים ניהוליים בארגון.
3,519 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 50107
שאלת בעיה כולל אסמכתאות.
980 מילים (כ-3 עמ'), 0 מקורות, 58.95 ₪
עבודה מס' 50186
חובת הסודיות והנאמנות מול חובות הגילוי ותום הלב החוזיות, ורשלנות מקצועית של עורך דין.
2,891 מילים (כ-9 עמ'), 15 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60684
תיאור המחלה וסקירת מחקרים מתומצתת.
1,519 מילים (כ-4.5 עמ'), 8 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 61355
פרוש פסיכולוגי (פסיכואנליטי) ליצירה הספרותית.
9,003 מילים (כ-27.5 עמ'), 8 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64407
סיבת ההתנדבות לפעילות בעמותה, ניתוח של האוכלוסייה הפונה לקבלת שירותים מן העמותה, תחומי הפעילות העיקריים שלה ורמת המחויבות של המתנדבים בה כלפי ערכיה ומטרותיה.
8,677 מילים (כ-26.5 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 31