היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62625
השוואה בין מאפייני הדתות הנ"ל והדגמתם באמצעות היהדות והנצרות.
4,472 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66768
פגיעה ברגשות הדתיים בחקיקה - מה יחשב כפגיעה בחופש הדת?
7,305 מילים (כ-22.5 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 31289
הזכות של חופש הדת, המתח בינו לבין חופש מדת, דוג' לסוגיות ופס"ד רלוונטים.
3,341 מילים (כ-10.5 עמ'), 22 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40237
הדת היוונית ומקומה בחברה, הפנתיאון היווני-רומי, והפולמוסים בנושא דת ופילוסופיה וחלקו של קיקרו בהם.
6,988 מילים (כ-21.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 41389
הרציונל של האידיאולוגיות הללו, המקורות להתייחסותן לדת ותפישת העולם בקשר למדינה ולדת, היחס לכנסיה והתיאולוגיה.
9,093 מילים (כ-28 עמ'), 18 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 60818
עבודה זו עוסקת ב"כוכב הגאולה" לרוזנצווייג, ובהעדפתו של רוזנצווייג את הדת היהודית על פני הדתות האחרות.
4,942 מילים (כ-15 עמ'), 11 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64240
השוואה בין דת האיסלאם לבין הנצרות בשלושה פרמטרים: "אקסקלוסיביות", "אינקלוסיביות" ו"תפיסת האחר". מהות החיבור היא העיסוק בדו-משמעות הקיימת בכל אחת מן הדתות.
2,284 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 66041
באיזו מידה, מתנגשים הסעיפים המגינים על הזכות להמרת דת, עם הסעיפים המגינים על הזכות להגנה על זהות דתית ואמונה קיימת? וזאת באותן האמנות העוסקות בזכויות ובחופש הדת.
4,046 מילים (כ-12.5 עמ'), 27 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 20079
הצגת עיקרי תורתו של רולס ליחסי דת-מדינה ודיון במספר מקרים החשובים לתקופתנו.(הפלות, מיהו יהודי, ועוד)
4,023 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100