היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 32
עבודה מס' 61478
ניהול המלאי ב"גיבור ספורט" וסקירה בנושא המסחר האלקטרוני.
8,261 מילים (כ-25.5 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66450
הצגת תשעה נוסחים לאגדה אחת המופיע במדרשים שונים ובתלמוד, תוך התייחסות להקשרים שונים ודומים וכן להתייחסות למקומם של גיבורי הסיפור.
3,736 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62850
מודל הגיבור ומודל האמן.
2,693 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 61363
הקונפליקט בחיי הגיבור בסיפור.
3,337 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60905
יצירתם של שלושת המשוררים כראי להוויה היהודית בתקופתם.
6,010 מילים (כ-18.5 עמ'), 17 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60630
ניתוח דמות גיבור הרומן "רוח לא כבולה" להרמן עפ"י גישותיהם של מקס וובר וגיאורג זימל.
3,871 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60764
בחינת שינוי הגישה לשואה בתיאטרון בשתי התקופות באמצעות ניתוח המחזות "חנה סנש" ו"קסטנר".
10,087 מילים (כ-31 עמ'), 21 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 62893
4,837 מילים (כ-15 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63271
ניתוח מאפייני הכתיבה של אנטון צ'כוב במחזה "איבנוב" בדרך ליצירת סגנון שיאפיין את עבודותיו המאוחרות.
4,197 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 32