היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 31504
בדיקת הקשר בין הגורמים כולל סקירת ספרות מקצועית ומחקר.
3,873 מילים (כ-12 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 33226
תיאוריות בנושא הקהילה והקשר לביה"ס, ביה"ס הקהילתי, התפתחות הקהילה בישראל ותרומת החנוך הגופני.
2,588 מילים (כ-8 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40039
חשיבות הנושא, מאפייני התפתחות בגילאי 3-6, תכנית הגנים ומחקר בנושא.
9,639 מילים (כ-29.5 עמ'), 7 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62034
בחינת ההנעה של שני רכזי הספורט באמצעות ראיונות.
5,611 מילים (כ-17.5 עמ'), 30 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 62569
אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם, כושר גופני ומרכיביו ועקרונות האימון הגופני.
4,345 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63977
הצגת דרכים שונות לשיתוף ההורים והקהילה בחיי בית הספר.
6,148 מילים (כ-19 עמ'), 6 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65439
הקשר בין פעילות הפנאי למצב הגופני והנפשי של הקשיש.
8,068 מילים (כ-25 עמ'), 41 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65686
כיצד נתפסת דמותו של המורה לחינוך גופני בעיני תלמידי בית הספר היסודי?
7,403 מילים (כ-23 עמ'), 34 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67658
דיון תיאורטי והצגה וניתוח של 5 מערכי שיעור (חינוך גופני).
8,890 מילים (כ-27.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11