היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 60632
הקשר שבין לקויי למידה לבין הסביבה הבית ספרית המספקת רב תרבותיות בחינוך-סקירה תיאורטית ועריכת מחקר באמצעות ראיונות.
16,141 מילים (כ-49.5 עמ'), 40 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 60631
סקירה תיאורטית תוך התייחסות לתפקיד בית הספר והסביבה בסיוע ללקוי הלמידה.
8,069 מילים (כ-25 עמ'), 37 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 60952
הצגת החברה, בחינת האפשרות לקיום מסחר אלקטרוני והצעת אתר אפשרי.
2,500 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62475
11,067 מילים (כ-34 עמ'), 40 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65225
בדיקת היעילות של התוכניות השונות לשיפור הלימודים בחינוך הבלתי פורמלי, תוך תוך התייחסות למרתון הלימודי כפי שיושם במתנ"ס "בית דני" בתל אביב.
7,977 מילים (כ-24.5 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 21426
זכות החברה לביטחון מול זכות הפרט לחרות, מהות השיקום והשיקום בכפיה, היבטים משפטיים , ענישה ושיקום.
2,743 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 50824
תגובת ההורים, התמודדות הילד בגן וכללי טיפול.
2,285 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 33195
רקע תיאורטי, העמדה ומרכיביה, הקשר בין ההורה לילדו החריג והצגת המחקר (כולל שאלון).
6,991 מילים (כ-21.5 עמ'), 14 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 67179
סקירת מחקרים בנושא הקשר בין שילוב של ילדים הסובלים מ- ADHD במסגרות חינוך רגיל לבין הצלחתם בלימודים אקדמיים בגיל מבוגר.
11,833 מילים (כ-36.5 עמ'), 72 מקורות, 689.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18