היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 60952
הצגת החברה, בחינת האפשרות לקיום מסחר אלקטרוני והצעת אתר אפשרי.
2,500 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67264
בדיקת כמות ואופן הסיקור, תוך התייחסות למסגרות הניתוח המרכזיות ולאופיו של השיח התקשורתי אודות המתיישבים.
6,348 מילים (כ-19.5 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60632
הקשר שבין לקויי למידה לבין הסביבה הבית ספרית המספקת רב תרבותיות בחינוך-סקירה תיאורטית ועריכת מחקר באמצעות ראיונות.
16,141 מילים (כ-49.5 עמ'), 40 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 62241
שימוש ברגשות כעס ואשמה אצל מתבגרים דתיים בתהליך הנשירה ממסגרות החינוך הפורמליות.
11,350 מילים (כ-35 עמ'), 28 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 62475
11,067 מילים (כ-34 עמ'), 40 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67299
דיון ביצוג הנמוך של בנות במסגרות מטפחות מצויינות בהתייחס לפערים בין המינים בחברה הישראלית ולתפיסות פמיניסטיות.
7,320 מילים (כ-22.5 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65225
בדיקת היעילות של התוכניות השונות לשיפור הלימודים בחינוך הבלתי פורמלי, תוך תוך התייחסות למרתון הלימודי כפי שיושם במתנ"ס "בית דני" בתל אביב.
7,977 מילים (כ-24.5 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63988
האם קיים קשר בין השלטון המקומי לבין הופעת מסגרות שירותים מלכ"ריות, וניסיון לאפיין את הקהילות הצורכות שירותי חברה, תרבות ורווחה המסופקים על-ידי המגזר השלישי.
15,053 מילים (כ-46.5 עמ'), 40 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 60631
סקירה תיאורטית תוך התייחסות לתפקיד בית הספר והסביבה בסיוע ללקוי הלמידה.
8,069 מילים (כ-25 עמ'), 37 מקורות, 337.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18