היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 65377
האם יש צורך בדינים מיוחדים ונפרדים להסדרת מערכת היחסים באשכול חברות?
3,141 מילים (כ-9.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68087
בחינה ביקורתית תוך בחינת הגורמים והעקרונות השונים המשפיעים על עיקרון האחריות המוגבלת באשכול חברות.
11,960 מילים (כ-37 עמ'), 37 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66446
דרכו הפוליטית ועמדותיו המדיניות בהיותו ראש הממשלה בשנים 1963 - 1967
11,980 מילים (כ-37 עמ'), 29 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61891
סקירת תקופות השלטון של השניים והשוואה בינהן.
3,113 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 82.95 ₪
עבודה מס' 61156
8,058 מילים (כ-25 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 10477
השוואה בין נאומו בכנסת לפני ואחרי מלחמת ששת הימים לפי טכניקת המבנה, שימוש ברטוריקה, צניעות, יהירות ועוד..
1,442 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 68710
השקפת עולמן של ההיסטוריוניות, פרופ' דינה פורת ודר' חוה אשכולי-וגמן כפי שבאה לידי ביטוי בהצגת דוד בן-גוריון ויחסו לשואה.
10,900 מילים (כ-33.5 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61923
השוואות והנגדות בין שני מקבלי החלטות - בן-גוריון לעומת לוי אשכול.
7,107 מילים (כ-22 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67595
זיהוי מאפיינים של חיי היומיום הנובעים ממאבקי הכוח הקיימים בשכונת רמת אשכול.
6,181 מילים (כ-19 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9